ความรู้พื้นฐานสำหรับครู

 

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานแนะแนว  ปีนี้ขอนำเสนอ เรื่องราวสารประโยชน์สำหรับคุณครูได้ทบทวนสาระต่าง ๆ  เกี่ยวกับความรู้และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับครู  เพื่อเพิ่มเนื้อนิวแนวดอทเน็ต หมวดแนะแนวให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจ 

เพื่อให้น้อง ๆ  นักศึกษาสายครู  และคุณครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื้อหาสาระสำหรับครูด้วยกัน

 

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือชุมชนนิวแนว

 

https://www.facebook.com/newsguidance