โรงเรียนเอกชนแห่งแรกของไทย

 

 

การถือกำเนิดโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของไทย  เกิดขึ้นในช่วง  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่ 4   โดยคณะเผยแพร่ศาสนาคริสต์  กลุ่มมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน  ได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและโดยได้ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่สอนศาสนา  ภาษา  วิชาความรู้  และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ซื้อที่ดิน 2 แปลง คือ ที่หลังวัดแจ้ง ตำบลกุฎีจีน กับตำบลสำเหร่   เปิดสอนวันแรกในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2395

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (อังกฤษ: Bangkok Christian College ย่อ: ก.ท, BCC) จึงเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน แห่งแรกของประเทศไทย

 

การกำเนิดโรงเรียนตามแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกจึงเริ่มจากคณะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เข้ามาในประเทศไทย

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

09/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต