นิทาน

 

หมวดหมู่การเรียนรู้   การสร้างสรรค์นิทาน  เป็นอีกหมวดในหมวดการผลิตสื่อการเรียนรู้  ซึ่งเป็นหมวดที่รวบรวมเรื่องราว  แนวคิด  วิธีการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่าง ๆ 

สำหรับหมวดนิทาน  จะมีขั้นตอนอธิบายตั้งแต่ความหมาย  ความสำคัญ  จุดมุ่งหมายของนิทาน  ฯลฯ

รวมไปถึงตัวอย่างนิทานต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์การเรียนรู้  เนื่องจากนิทานมีคุณค่าหลายด้าน  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  จะมีความชื่นชอบและความสนใจในนิทานเป็นพิเศษ  การใช้นิทานเป็นสื่อในการสร้างความรู้  ความเข้าใจ สร้างจิตนาการ สร้างทัศนคติที่ดี ย่อมก่อให้เกิดบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

ขอฝากพี่ ๆ น้อง  ๆ  และท่านผู้สนใจช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลห้องสมุดแนะแนวร่วมกันนะครับ

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

29  ตุลาคม  2557