ความสำคัญของนิทาน

 

นิทานกับเด็ก และความสำคัญของนิทานที่มีต่อบุคคล

เมื่อพูดถึงนิทานแล้วหลายคนคงคุ้นเคยกับนิทานอย่างน้อยก็ 1  เรื่องขึ้นไป

หากจะกล่าวถึงความสำคัญของนิทานแล้ว  นิทานมีความสำคัญหลายๆ  ด้านด้วยกัน  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ด้านการสร้างความเพลิดเพลิน

เนื่องจากนิทานส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่สนุกสนาน  ทำให้ผู้ฟังหรือเด็กเกิดความเพลิดเพลิน ทำให้เกิดความสุข

2. ด้านการเสริมสร้างจินตนาการ

เนื่องจากนิทานที่เล่าจากปากของผู้เล่าไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง หรือครู  การเล่าจากปากช่วยให้เด็กเรียนรู้การสร้างจินตนาการจากภาษาที่พูดบรรยาย  การซักถามของเด็กก็ช่วยให้เด็กเกิดมโนภาพในความคิดเป็นจิตนาการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ  ซึ่งจิตนาการของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป  หากจะลองพิสูจน์จินตนาการจากเรื่องเล่า  จากตัวละครในนิทานให้เด็กลองวาด  เด็กทุกคนจะเขียนภาพจากจิตนาการไม่เหมือนกัน  แต่อาจจะคล้ายกันบ้าง  การฟังนิทานแบบปากเปล่าจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

3. ด้านสมาธิในการฟัง

นิทาน  เป็นเรื่องที่สนุกสนานนาตื่นเต้น  เด็กแทบทุกคนชอบนิทาน  นิทานสำหรับเด็กจึงมีความสั้นกระชับสนุกสนาน  เมื่อฟังบ่อย ๆ  จนติดการฟังจะช่วยให้เด็กมีสมาธิดี  เพราะการฝึกความตั้งใจฟังทำให้เด็กนิ่งและสนใจเรื่องเล่าจากนิทานเป็นการฝึกนิสัยที่ดี

4. ด้านการส่งเสริมประสบการณ์

นิทาน  มีตัวละคร  มีเรื่องราว  ซึ่งเรื่องบางเรื่องตัวละครบางอย่าเด็กยังไม่รู้จัก  การได้ฟังการบรรยายตัวละคร  บรรยายเรื่องราวก็จะช่วยให้เด็กเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้  เช่น  หมูน้อย  หมูเป็นสัตว์ตัวอ้วน  มี 4  ขา  มีหาง  จมูกแบน ๆ  มีหู 2  ข้าง  ครูทำท่าประกอบร่วมการเล่า  เด็กก็จะซึมซับประสบการณ์อันนี้ทำให้จดจำลักษณะเฉพาะของหมูได้บางส่วน  เมื่อเห็นหมูตัวจริงเด็กก็จะเรียนรู้และจดจำได้ดี

5. ด้านทัศนคติแง่คิดสอนใจ

นิทานที่ดี  หรือนิทานสำหรับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องราวเนื้อหาที่สอดแทรกสาระเล็ก ๆ  น้อย ๆ เช่น  หลักคุณธรรม  หลักความดี  ซึ่งทำให้เด็กได้ซึมซับเรื่องราวเกิดการปลูกฝังทัศนคติต่อเรื่องต่าง ๆ ช่วยให้เด็กรู้จักคิดหาเหตุผลตามควรแก่วัย

6. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือผู้สอน

นิทาน  คือ  เรื่องเล่าที่สนุกสนาน  การใช้เวลาในการเล่า  เป็นเวลาที่เด็กและผู้ปกครองหรือครูได้มีโอกาสใกล้ชดกัน  เด็กจะรู้สึกอบอุ่น และผูกพันกับผู้เล่า  การใช้นิทานเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่จึงช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและรักผู้ปกครองหรือครูมาก

7. ด้านอื่น ๆ

นิทานยังมีคุณค่าอีกมากมาย  เพราะนิทานให้คุณค่าสำหรับชีวิต  นิทานเป็นรากฐานทางความคิด 

 

นิยามคำว่า  “ความสำคัญของนิทาน”  จึงสามารถบรรยายได้หลากหลายไม่รู้จบ  กล่าวโดยสรุปแล้ว นิทาน  มีความสำคัญในการสร้างรากฐานชีวิตทางด้านการส่งเสริมจินตนาการ  ความดีงาม   ความคิด  ความมีเหตุผล  ความเชื่อความศรัทธา  สติปัญญา  ร่วมถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างมีความสุข  นิทานจึงเป็นสื่อที่ทรงคุณค่าสำหรับมวลมนุษยชาติ

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

30  ตุลาคม  2557