ลักษณะของนิทานที่น่าสนใจ

 

ว่าด้วยเรื่องลักษณะของนิทานที่น่าสนใจ นิทานส่วนใหญ่ในสมัยแต่ก่อนก็ไม่แบ่งแยก  ลักษณะอะไรมากมายนิทานส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องเล่าในท้องถิ่น  หรือบางเรื่องจากการแต่งของนักคิดสมัยก่อนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา  เชื่อมโยงกับหลักธรรม  ข้อคิด  เรื่องความดีงาม  นิทานในอดีตที่มีคุณค่ายาวนานมาถึงทุกวันนี้  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิทานที่มีความสนุกตื่นเต้น  น่าติดตามและให้ข้อคิดเป็นที่ประทับใจของคนแต่ละรุ่น  ส่วนนิทานที่มีเนื้อเรื่องไม่ดึงดูดความสนใจ  ไม่สนุก  สาระน้อยก็ถูกลบเลือนไปกับกาลเวลา  

ดังนั้นเพื่อการกล่าวถึงลักษณะนิทานที่ดี  สร้างความสนใจให้กับเด็กและผู้ฟัง  ซึ่งนักเขียนหลายๆ  ท่านได้กล่าวถึง  ก็พอจะเรียบเรียงได้ดังนี้

1. ชื่อเรื่องมีความน่าสนใจ

เช่น  เป็นชื่อคน  สัตว์  พฤติกรรมที่บรรยายถึงเนื้อเรื่องได้บางส่วน

2. เนื้อหามีความน่าสนใจ

เช่น  เนื้อหาเกี่ยวกับคนกำลังทำอะไร   มีเหตุการณ์ที่น่าติดตาม  ตื่นเต้นอย่างไร

3. ตัวละครดึงดูดความสนใจ

เช่น  เรื่องเกี่ยวกับคน  คนนั้นต้องมีพฤติกรรมหรือการกระทำที่น่าสนใจ  มีเหตุผล  หรือเรื่องเกี่ยวกับสัตว์  สัตว์ตัวนั้นก็ต้องมีจุดเด่นตามลักษณะหรือนิสัยจำเพาะ

4. ภาษาดีมีความน่าสนใจ

เช่น ไม่ใช่ภาษาที่เข้าใจยาก  ฟังแล้วทุกก็เข้าใจได้  แต่ก็อาจมีข้อยกเว้นสำหรับนิทานสำหรับให้แง่คิด  พิจารณา ก็อาจจะใช้คำที่ความหมาย  ตีความได้หลากหลาย

5. แก่นเรื่องดี

เช่น  มุ่งสู่เรื่องใด เรื่องหนึ่งที่ให้มุมมอง  แง่คิด   ข้อคิด

  ที่กล่าวมานั้นก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้นิทาน เรื่องนั้น ๆ  ติดตราตึงใจคนให้จดจำเสมอมา

 

แต่สำหรับนิทานที่เน้นเฉพาะเจาะลง  สำหรับเด็กเล็ก  ตัวเล็กตัวน้องก็อาจจะให้นิยมลักษณะที่ดีของนิทานออกไปตามเหตุผลอีก  ซึ่งอาจจะยึดเอาลักษณะทั้ง 5  มาประยุกต์ให้เหมาะสมใด

1. แก่นเรื่อง  ที่จริงสำคัญ  เพราะมันคือหัวใจ

2. ชื่อ  ก็เปรียบเหมือนชื่อคน  ชื่อดีมีความหมายสื่อถึงเรื่องราว  สร้างความสนใจก่อนได้รู้เรื่องราวในนิทาน  ชื่อดีเนื้อหาดีก็ช่วยให้จดจำไม่ลืม

3. เนื้อหา เปรียบเหมือนรูปร่าง  บุคลิก  มีครบสมบูรณ์พร้อม  ก็ทำให้น่ามอง

4. ตัวละคร  เปรียบเหมือนใบหน้า  คนน่าสวย  น่าหล่อ  มันชวนให้จิตใจหลงใหลได้ง่าย ๆ

5. ภาษา คือ  การสื่อสาร แต่เดิมนั้นนิทานถูกถ่ายทอดจากปากสู่ปาก  คนที่เล่านิทานได้สนุกคือคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดี  ครบถ้วนกระบวนความ  แต่ปัจจุบันภาษายังรวมไปถึงภาษาเขียน  เพื่อให้คนนำเรื่องราวในนิทานไปถ่ายทอดได้ง่ายคนฟังสนุกตาม

ส่วนลักษณะนิทานสำหรับเด็ก

1. ชื่อง่ายต่อการจดจำ  เช่น 

หมีน้อยนักผจญภัย $ หมีน้อยนักเดินทาง

2. เนื้อหาต้องเข้าใจง่าย  ไม่สลับซับซ้อน  เด็กยังคิดยาก ๆ ไม่ค่อยได้  เนื้อหาก็ควรเข้าใจง่าย

3. ตัวละคร  ก็น่าจะมีความน่ารักสดใส

เช่น  หนูน้อย หญิง/ชาย   สัตว์น่ารักต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ทั้งคน  ทั้งสัตว์ตัวเอกก็จะเป็นเด็ก

4. ภาษาง่าย ๆ  คำศัพท์เฉพาะน้อย ๆ

5. แก่นเรื่อง  มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  เช่น  ถ่ายทอดเรื่องความกตัญญู  ก็เน้นกตัญญูเป็นหลัก

ถ่ายทอดเรื่องความดี  ก็เน้นความดี  เด็กจะได้จดจำง่าย

 

 

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

30  ตุลาคม  2557