การเขียนนิทาน

 

 

การเขียนนิทาน  คือ  การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวอักษร  เป็นเรื่องราวให้คนได้อ่าน หรือนำไปถ่ายทอดต่อได้ตรงตามเจตนาของผู้แต่งนิทาน 

เมื่อคิดจะแต่งนิทานสักเรื่อง  จะเริ่มยังไงดี  เริ่มจากตรงไหน  ลองมาพิจารณาไปพร้อม ๆ กันนะครับ

1. กำหนดเป้าหมายของการแจ้งก่อนว่า  แต่งเพื่ออะไร

2. กำหนดโครงเรื่อง

3. กำหนดตัวละคร

4. กำหนดเนื้อหา

5. กำหนดสาระที่ต้องการสอดแทรก

5. การเขียนนิทาน

6. ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อบกพร่อง

 

 1. กำหนดเป้าหมายของนิทาน

การจะสร้างสรรค์สื่อ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่ราจะต้องกำหนด  เป้าหมายเป็นอันดับแรก  เพราะเป้าหมายก็เปรียบเหมือนเส้นชัย  หากไม่รู้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหน เราก็วิ่งไปไม่ถูกจุด  การกำหนดเป้าหมายจึงเป็นจุดเริ่มต้นการแต่งนิทาน  เช่น  เป้าหมาย  คือ  นิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ก็ต้องรู้คุณธรรม  จริยธรรมมีอะไรบ้างแล้วนำมาเขียนกำหนดเป้าหมายเรื่อง

2. กำหนดโครงเรื่อง

เมื่อได้เป้าหมายแล้ว  สิ่งสำคัญลำดับต่อมา คือ  การกำหนดโครงเรื่อง  ว่าเรื่องราวของนิทานจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน  ก็เหมือนกับโครงสร้างของบ้าน  จะเป็นบ้าน 2  ชั้น  ชั้นเดียว เราก็สังเกตได้จากโครงสร้างที่ทำไว้

สำหรับการกำหนดโครงเรื่อง  คือ  การลำดับเรื่องราว  เหตุการณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ  

3. กำหนดตัวละคร

ตัวละคร  สำหรับนิทานแล้ว  คือ  สีสันที่ทำให้นิทานสนุกตื่นเต้น  ให้สาระแง่คิด  โดยสะท้อนจากพฤติกรรมของตัวละครในนิทานนั้น ๆ  ตัวละครอาจมีหลากหลายทั้งตัวเอก  ตัวร้าย  ตัวประกอบ  และสารพัดที่จะนำมาบรรยายในเรื่อง  โดยนิทาน คือ  โลกแห่งความฝัน  ไม่ว่าจะเป็นคน  สัตว์  สิ่งของ สามารถมีชีวิตจิตใจ  สื่อสารได้  ตัวละครจึงสะท้อนออกมาตามแนวคิดของผู้แต่งเป็นผู้ควบคุมตัวละครให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึก

4. กำหนดเนื้อหา

เมื่อรู้เป้าหมาย  ได้เค้าโครงเรื่อง  มีตัวละครแล้ว  การกำหนดเนื้อหาก็เหมือนกับการแต่งหน้า  เขียนคิ้ว เขียนตา  ทำสีให้สวยสด  เพราะเนื้อหาคือรายละเอียดที่เราต้องนำมาเสริมแต่งเรื่องให้น่าสนใจ  บรรยายตัวละคร  บรรยายพฤติกรรม  เหตุการณ์ต่าง ๆ เพิ่มเสริมโครงเรื่องที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์แบบ 

5. กำหนดสาระที่ต้องการสอดแทรก

จากนั้น  เมื่อทุกอย่างใกล้สมบูรณ์แบบตามความคิดแล้ว  สิ่งที่เราจะให้สาระแก่นของเรื่องที่ต้องการสะท้อนเติมแต่งเนื้อหาให้เด่นก็คือสาระแทรก  หรือเกร็ดความรู้ หรือข้อคิด  คติธรรมของเรื่อง   มันคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่จะขมวดตอนจบให้เก็บไปคิดพิจารณา  เช่น  เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

5. การเขียนนิทาน

เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว  จากนั้นก็นำมาลงมือเขียนให้เป็นรูปธรรม  เพื่อลำดับเหตุการณ์  เรื่องราว  เนื้อหา  อย่างละเอียดในรูปแบบของตัวอักษร   โดยเขียนอธิบายตั้งแต่เริ่มฉาก  ตัวละคร  พฤติกรรมของตัวละคร  ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละครนั้น ๆ  แล้วสรุปผลของเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

6. ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อบกพร่อง

เมื่อเสร็จสิ้นผลงานเป็นชิ้นแล้ว  สิ่งสำคัญคือ  การตรวจสอบข้อบกพร่อง  เพราะไม่มีอะไรจะสมบูรณ์แบบในครั้งแรก  การทบทวนข้อบกพร่อง  แล้วปรับปรุงจะทำให้ผลงานมีคุณค่า 

 

 

 

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

1  พฤศจิกายน  2557