เทคนิคการเขียนนิทาน

 

 

เทคนิคการเขียนนิทาน  มีแนวคิดและวิธีการแตกต่างกันไปตามความถนัดของของผู้แต่ง  สำหรับเทคนิคการเขียนที่นำเสนอนี้  เป็นเพียงอีกแนวคิดที่นำเสนอให้ท่านได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับการสร้างสรรค์ผลงานแต่งนิทานของทุกท่าน

 

การแต่งแบบมีต้นแบบเพื่อสร้างแบบ

เช่น  นิทานบางเรื่องที่อ่านแล้วรู้สึกประทับใจ  เราสามารถเอานิทานเรื่องนั้นมาหัดแต่งใหม่  โดยใช้เรื่องที่อ่านเป็นแนวทาง  การฝึกเขียนฝึกแต่งแบบนี้ก็จะง่ายสักหน่อย  แต่มีข้อจำกัดคือ  บางครั้งเรื่องที่ต่างอาจถูกครอบงำทางความคิดจากต้นแบบจนอาจดูเหมือนลอกนิทานมาดัดแปลง  

แต่ก็อย่าคิดมาก  เพราะโดยพื้นฐานการฝึกหัดไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ  ก็ตาม  การฝึกจากการมีต้นแบบจะทำให้เรารู้เทคนิคการเขียน  เมื่อเริ่มแต่งจนคล่องเราก็จะสร้างเอกลักษณ์นิทานในแบบของเรา

แต่ง่านที่ฝึกหัดหากเหมือนจนเกินไปก็เก็บไว้อ่านเอง  รอง่านชิ้น 2 ชิ้น  3  มันก็จะต่างจากต้นแบบไปเอง

 

การแต่งแบบจิตนาการ

เทคนิคการแต่งตามจินตนาการ  บางครั้งก็อาจจะผสมกับการรับรู้เรื่องราวอื่นๆ  จากการรับประสบการณ์มาถ่ายทอด โดยเน้นการใช้จิตนาการ 80  เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป  การแต่งแบบนี้เรื่องราวจะไม่ค่อยซ้ำกับเรื่องอื่นมากนัก  เพราะโลกของจิตนาการแต่ละคนแตกต่างกันไป  แต่ในลักษณะการจิตนาการของนิทานก็อาจจะต้องถึงขอบเขตให้แคบลงสักนิด  บางครั้งจิตนาการที่แปลกหรือยากเกินเข้าถึงก็อาจทำให้นิทานในสายตาคนทั่วไปไม่น่าสนใจ   

การแต่งแบบจิตนาการเป็นความสามารถของแต่ละบุคคล  การจากการนึกคิด  ไม่มีขีดจำกัด  คนที่มีจิตนาการสูงเวลาหลับตานึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อาจจะสามารถติดเรื่องออกมาได้โดยง่าย  การฝึกจิตนาการจะต้องฝึกกันตั้งแต่เด็ก ๆ  เพราะมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

 

การแต่งแบบอิงแนวคิด

การแต่งแบบอิงแนวคิด  ส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมแต่งนิทานเกี่ยวกับศาสนา  เกี่ยวกับคติธรรม  โดยนำเอาแนวคิดทางคติธรรมมาถ่ายทอดผ่านการเสริมแต่งเป็นเรื่องราวให้น่าติดตาม  เมื่อถึงจุดสำคัญจะสอดแทรกแนวคิดต่าง ๆ  ที่ต้องการแฝงไว้ให้ผู้ฟังได้รับรู้ผ่านเรื่องราวในนิทานนั้น ๆ  การแต่แบบนี้จึงอาศัยการใช้เป็นคิดต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์นิทาน

 

การแต่งแบบตั้งโจทย์

การแต่งแบบตั้งโจทย์  การแต่งแบบนี้เหมาะสำหรับสร้างนิทานเป็นสื่อการเรียนรู้  การตั้งโจทย์หัวข้อขึ้นมาสักเรื่องแล้ว  สร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจ  สร้างตัวละครที่ดึงดูดเด็ก ๆ  ให้รับรู้เรื่องราวในนิทาน  ยกตัวอย่าง เช่น  แต่งนิทานเกี่ยวกับ  การส่งเสริมคุณธรรม  เรื่อง  ความซื่อสัตย์  

โจทย์ก็คือความซื่อสัตย์  เวลาแต่งนิทานก็จะเน้นเอาหัวใจสำคัญของเรื่องที่เป็นจุดมุ่งหมายว่า เมื่อเด็กได้ฟังแล้วจะซึมซับเนื้อเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

 

การแต่งแบบนี้ตั้งหัดตั้งโจทย์บ่อยๆ  1  โจทย์สร้างนิทานได้หลายเรื่อง

***************************************************************

สำหรับทุกท่านที่อ่านถึงตอนนี้แล้วลองหัดแต่งนิทานเล่น ๆ  กันสักเรื่องแล้วนำมาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตแลกเปลี่ยนกันชมนะครับ

 

ตอนต่อไปจะกล่าวถึง

*องค์ประกอบของทาน

*ตัวละครในนิทาน

เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านพิจารณากัน

 

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

1  พฤศจิกายน  2557