องค์ประกอบของนิทาน

 

องค์ประกอบของนิทาน  ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ  ของนิทาน  โดยผู้เรียบเรียงได้นำเอานิทานพื้นบ้านเก่า ๆ และแนวคิดของนักสร้างสรรค์นิทานมาแจกแจงออกเป็นข้อ ๆ  ดังนี้

1. ชื่อเรื่อง

นิทานทุกเรื่อง  ก็ต้องมีชื่อเรื่องที่ดึงดูดความสนใจ  การตั้งชื่อเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวละคร พฤติกรรม หรือสถานการณ์เด่นในเรื่องมาตั้งเป็นชื่อ

2. โครงเรื่อง

คือ  องค์ประกอบเรื่องราวของเรื่องในนิทานตั้งแต่ต้นจนจบ  โดยแบ่งออกเป็น  จุดเริ่มต้นเรื่อง  กลางเรื่อง  ตอนจบ  และบทสรุป  นิทานที่มีบทสรุปนั้นเหมาะสำหรับเด็ก ๆ  แต่นิทานบางอย่างที่ต้องการให้คนได้คิดจากเนื้อหานิทาน  ก็อาจไม่มีบทสรุปให้คนได้ตีความ  แต่สำหรับเด็ก ๆ  นั้นนิทานควรมีบทสรุป

3. เนื้อหา

คือ  รายละเอียดของเรื่อง  ซึ่งอธิบายเหตุการณ์   ตัวละคร   ฉาก  ข้อคิด  และอื่น ๆ   โดยเนื้อหาของเรื่องเป็นตัวสำคัญที่ทำให้นิทานมีคุณค่า

4. ตัวละคร

คือ สิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราว  ตัวละครเป็นตัวเดินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ  ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องอาจมีตัวละครมากน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระและปัจจัยต่าง ๆ  ที่เป็นเหตุผลทำให้เกิดตัวละครนั้น ๆ  และตัวละครบางเรื่องอาจมี  ตัวเอก  ตัวร้าย  ตัวประกอบ  บางเรื่องอาจมีแต่ตัวเอกกับเหตุการณ์  บางเรื่องอาจมีแค่ตัวเอกับตัวร้าย

5. ฉาก

คือ  พื้นหลังของเหตุการณ์ และเหตุการณ์  เช่น  เรื่องเกิดในน้ำ  เกิดในวัด  เกิดที่ใต้ต้นไม้  หรือเกิดในที่ต่าง ๆ เพื่อให้คนฟังมโนภาพตาม และรู้สุกมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครและเนื้อหาของเรื่อง

 

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

2  พฤศจิกายน  2557