โดยปกติการเขียนรายงานต่างๆ ที่เป็นทางการนิยมใช้กระดาษที่มีความหนา 80 แกรมขึ้นไป เพื่อความชัดเจนของตัวอักษรและกระดาษที่มีความสวยงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน การเลือกใช้ระดาษจึงมีความสำคัญไม่น้อย

 

การเรียนรู้ในเรื่องกระดาษจึงไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ที่เราจะใช้กระดาษอะไรก็ได้ เพราปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านกระดาษมีความก้าวหน้าไปมาก ซึ่งตามท้องตลาดโดยทั่วไปกระดาษมีหลายชนิด การเลือกกระดาษสำหรับนำมาจัดพิมพ์รายงานจึงสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพิมพ์รายงาน

 

กระดาษที่นิยมใช้ในงานพิมพ์

กระดาษ A4 เป็นกระดาษที่นิยมใช้มากที่สุด เหมาะสำหรับการจัดทำรายงานและการพิมพ์เอกสารต่าง

กระดาษ F4 เป็นกระดาษที่มีความยาวกว่ากระดาษ A4 นิยมใช้ในการพิมพ์ข้อสอบ หรือพิมพ์บทความที่มีความยาวกว่าปกติ

กระดาษอาร์ต ขนาด A4 เป็นกระดาษที่มีความทนทานสวยงามนิยมนำมาจัfพิมพ์รายงานเช่นกัน แต่เนื่องจากราคาค่อนข้างสูงจึงไม่ถูกนำมาใช้งานทั่วไป ใช้สำหรับพิมพ์งานหน้าสำคัญ ๆ เช่น หน้าที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภูมิต่างๆ เป็นต้น

 

 

ความหนาของกระดาษ

 

การเลือกซื้อกระดาษมีความหน้าที่แตกต่างกัน จึงควรพิจารณาก่อนซื้อเสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านการผลิตกระดาษที่ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของกระดาษที่แตกต่างกัน ความหนาจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคากระดาษมีคาราที่ไม่เท่ากัน

เช่น

ความหนาของกระดาษประมาณ 70 แกรม เป็นกระดาษที่นิยมในการถ่ายเอกสารเนื่องจากมีราคาถูก ลดต้นทุน แต่ไม่เหมาะกับการพิมพ์เอกสาร เพราะกระดาษ 70 แกรม มีความบางทำให้การพิมพ์อักษรอาจทำให้น้ำหมึกซึมผ่านไปอีกด้านของกระดาษ หรือความไม่ชัดเจนของงานพิมพ์

ความหนาของกระดาษประมาณ 80 แกรม เป็นกระดาษที่นิยมใช้ในการพิมพ์เอกสารจากเครื่องปริ้นงานตามบ้านโดยทั่วไป เหมาะสำหรับการทำรายงานวิชาการ และรายงานต่าง ๆ เป็นกระดาษที่มีความหนาพอดี พิมพ์ชัดเจน

ความหนาของกระดาษประมาณ 90 แกรม เป็นกระดาษที่เหมาะสำหรับงานพิมพ์เอกสารสี มีความสวยงาม เหมาะสำหรับงานพิมพ์รายงานเช่นกัน และมีขนาดพอเหมาะอีกด้วย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม แต่มีราคาสูงกว่า กระดาษ 80 แกรมเล็กน้อย

ความหน้าของกระดาษประมาณ 150 แกรม เป็นกระดาษที่เหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการความสวยงาม ในระดับสูง เช่นงานพิมพ์หนังสือ 4 สี เป็นต้น แต่ไม่เหมาะกับงานพิมพ์เอกสารรายงานเนื่องจากหนาเกินไป และราคาแพง

 

ฉะนั้นการเลือกซื้อกระดาษควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนซื้อ อย่าซื้อเพราะว่าราคาถูก แต่ขาดการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของสินค้า ควรอ่านให้รอบคอบก่อนซื้อมิฉะนั้นท่านอาจเสียเงินซื้อใหม่

 

เขียน วันที่ 14/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู