พื้นฐานความรู้เรื่องการพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะถ้าหากไม่มีพื้นฐานการพิมพ์จะทำให้เสียเวลาในการพิมพ์มาก การฝึกฝนและการเรียนวิธีใช้เครื่องพิมพ์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นและควรรู้ ซึ่งในสมัยก่อนการพิมพ์ต้องอาศัยเครื่องพิมพ์ดีดในการพิมพ์เอกสาร

แต่สำหรับในยุคปัจจุบันการพิมพ์ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งสะดวก และรวดเร็วสามารถทบทวนตรวจสอบความถูกต้องได้ดีกว่าการพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด สำหรับผู้เรียนรู้การพิมพ์ดีดย่อมมีข้อดีเช่นกัน คือ การพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีดกับการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์มีแป้นพิมพ์ที่เหมือนกัน การเรียนพิมพ์ดีด ช่วยให้การพิมพ์เกิดความรวดเร็วมากขึ้น

 

พื้นฐานการพิมพ์กับการวางมือเหมือนกัน คือ การวางนิ้วทั้ง 8 นิ้ว เป็นไปตามรูปแบบการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด เช่น

มือซ้าย

ฟ ห ก ด ่ ๅ ส ว เป็นต้น

ตัว ฟ ให้วางนิ้วก้อยซ้ายลงไป

ตัว ห ให้วางนิ้วนางซ้ายลงไป

ตัว ก ให้วางนิ้วกลางซ้ายลงไป

ตัว ด ให้วางนิ้วชี้ซ้ายลงไป

 

 

ส่วนมือขวา

ไม้ ่ ให้วางนิ้วชี้ขวาลงไป

สระ ๅ ให้วางนิ้วกลางขวาลงไป

ตัว ส ให้วางนิ้วนางขวาลงไป

ตัว ว ให้วางนิ้วก้อยขวาลงไป

 

ส่วนโปรแกรมที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสาร คือ โปรแกรม Microsoft Word

สำหรับในรุ่นปัจจุบันคือ รุ่น 2010

ความจริงแล้วในแต่ละรุ่นมีความคล้ายคลึงกัน ผู้ที่คุ้นเคยการทำงานโปรแกรมดังกล่าวมาแล้วสามารถเรียนรู้การพิมพ์ได้ไม่ยาก

สำหรับส่วนตัวแล้วผู้เขียนคิดว่า รุ่น 2007 ถือว่าใช้งานได้ดีมาก เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงานวิชาการ เนื่องจากมีสูตรทางคณิตศาสตร์และสัญลักษณ์ที่จำเป็น

ส่วนระดับสูงกว่านี้น่าจะเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเอกสารในขั้นสูง ระดับผู้พิมพ์ทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ระดับความสามารถของโปรแกรมที่สูงมากก็ได้ เลือกตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับ

 

เขียน วันที่ 14/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู