การเขียน blog ประเภทวรรณกรรมเรื่องสั้น เป็นการฝึกงานเขียนอีกรูปแบบที่น่าสนใจ

เหมาะสำหรับผู้มีเรื่องราวประสบการณ์ หรือมีจินตนาการพอสมควร

 

การเขียน เรื่องสั้นมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. ตัวละคร

2. สถานที่

3. สถานการณ์

4. มุมมอง

5. อื่น ๆ แล้วแต่ปัจจัยของเรื่อง

 

การเขียนเรื่องสั้นส่วนใหญ่แบ่งเนื้อหาเป็นตอน ๆ โดยเฉพาะเรื่องสั้นประเภทหนังสือนิยมเขียนเป็นตอนประมาณตอนละ 4 -8 หน้าเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจมากกว่านั้นก็แล้วแต่

แต่สำหรับเรื่อง สั้นในการเขียน blog ความแตกต่างกันเล็กน้อย คือ นิยมเขียนแบบชวนให้อ่านในตอนถัดไปหรือจบเป็นเรื่อง ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ประมาณค่าเอานะครับ เพราะการอ่านในหนังสือกับหน้าคอมความรู้มันต่างกัน หากเขียนยาวมากจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกขี้เกียจอ่านเรื่องสั้นเราก็ไม่อาจได้ใจ นักท่องเน็ต ซึ่งโดยปกติผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มากชื่นชอบความไว รวดเร็ว มีสมาธิสั้น การเขียนจึงไม่ควรยาวมาก หากยาวควรแบ่งเป็นตอนย่อย ๆ เพื่อให้ติดตามในตอนต่อไป จะทำให้งานเขียนเรื่องสั้นของผู้สนใจมีผู้อ่านทุกวัยอยู่ตลอดเวลา

ลองนำไปประยุกต์ใช้นะครับ

 

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

วันเรียบเรียงใน (newnaew.net)

27/พ.ย./2554