การเขียน blog ประเภทประวัติเป็นที่นิยมมาก

เนื่องจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ชอบค้นหาประวัติของคนดัง ดารา ศิลปินต่าง ๆ

การเขียน blog ประเภทจึงน่าสนใจ

เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบเรื่องราวคนดัง

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของการเขียนชีวะประวัติ ประกอบไปด้วย

1. บุคคล

2. ภูมิหลัง (วัน เดือน ปีเกิด)

3. ความสำเร็จ

4. ผลงาน

 

การเขียน blog ประเภทประวัติบุคคล จึงควรศึกษาภูมิหลังของบุคคลท่านนั้นพอประมาณ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าชม blog มากที่สุด หรือควรเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ เสมอ

 

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

วันเรียบเรียงใน (newnaew.net)

27/พ.ย./2554