การเขียน blog ประเภทสารคดีมีความนิยมอย่างมากในวงการเขียนออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเขียนไปในแนวสาคดีการท่องเที่ยว

 

โครงสร้างการเขียน blog ประเภทสารคดี

ซึ่งการเขียน blog ประเภทสารคดีส่วนใหญ่ คือ การเขียนเรื่องข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริง

โดยมีโครงสร้างประกอบไปด้วย

-โจทย์ของเรื่อง

-การบรรยายสาระความรู้เรื่องนั้น ๆ

 

การเขียน blog ประเภทสารคดีควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยมากจะมีที่มาของเรื่องจากประสบการณ์การเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ แล้วจึงนำมาแปลงภาษาให้น่าอ่าน เพื่อให้ผู้สนใจเข้าใจเนื้อหาของสารคดีนั้น ๆ ได้ง่ายการเขียนสารคดี มักจะให้ความรู้เชิงวิชาการ และสาระความรู้ทั่วไปประกอบด้วย ผู้สนใจนำไปเขียน blog ประเภทสาคดีควรศึกษาเพิ่มเติมนะครับ

 

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

วันเรียบเรียงใน (newnaew.net)

27/พ.ย./2554