หนังสือน่าอ่าน (รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย)

 

ชื่อหนังสือ รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย

ผู้แต่ง ดร. รุ่ง แก้วแดง

สำนักพิมพ์มติชน

 

 

หนังสือน่าอ่านจากผลงานการเขียนของท่านดร. รุ่ง แก้วแดง หนึ่งในนักการศึกษาที่สำคัญของไทยอีกคนที่มากความสามารถ เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึง ความเป็นมาของระบบราชการไทย และแนวทางการปฏิรูปที่น่าสนใจของท่านดร. รุ่ง นับว่าเป็นหนังสือดีที่ควรอ่านสำหรับข้าราชการ และผู้สนใจทั่วไป