หนังสือน่าอ่าน (ปฏิรูปการศึกษายกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ)

 

ชื่อหนังสือ ปฏิรูปการศึกษายกเครื่องทางปัญญาทางรอดจากความหายนะ

ผู้แต่ง นายแพทย์ประเวศ วะสี

มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์

 

 

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาไทยที่น่ารู้ เช่น ปัญหาการศึกษาไทย สาเหตุปัญหาการศึกษาไทย การปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ควรอ่านคู่กับหนังสืออีกเล่มคือปฏิวัติการศึกษาไทยโดยท่านดร. รุ่ง แก้วแดง คุณครูผู้สอนควรมีในในครอบครองอีกเล่มนะครับ แนะนำ