หนังสือน่าอ่าน (ปฏิรูปการศึกษาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา)

 

ชื่อหนังสือ ปฏิรูปการศึกษาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผู้แต่ง

พระธรรมปิฎก

นายแพทย์ประเวศ วะสี

ชัยอนันต์ สมุทวณิช

เทียนฉาย กีระนันทน์

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

เจือจันทร์ จงสถิติอยู่

อมรวิชช์ นาครรรพ

อุทัย ดุลยเกษม

 

สำนักพิมพ์อมรินทรวิชาการและมูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์

 

 

เพชรน้ำงามของหนังสือด้านการศึกษาอีกเล่มที่ควรค่าแก่การอ่าน เป็นหนังสือที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา โดยรวมเอานักการศึกษาระดับแนวหน้าของไทยมาร่วมกันระดมความคิด เกิดเป็นหนังสือดีๆ เช่นนี้ นับว่าเป็นหนังสือด้านการศึกษาที่ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้

ลองหามาอ่านกันนะครับ ได้สาระมากมายจริง ๆ