Print
Category: หนังสือน่าอ่าน
Hits: 1194

 

หนังสือน่าอ่าน (คนเมือง)

 

ชื่อหนังสือ คนเมือง

ผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง

จัดพิมพ์โดย โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

สาระที่บรรจุในหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคนเมือง คนเมืองในที่นี้หมายถึงคนล้านนา ซึ่งในหนังสืออธิบายเกี่ยวกับที่มาของคนเมือง เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองเหนือได้อย่างน่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้สนใจโดยทั่วไป และลูกหลานคนเหนือ

หนังสือดีอีกเล่มที่คนเมืองเหนือควรอ่าน เพื่อเรียนรู้รากเหง้าของบรรพบุรุษที่ควรรู้

 

 

ลองหามาอ่านดูนะครับได้สาระความรู้อีกแง่มุมดี ๆ ที่น่ารู้