Print
Category: หนังสือน่าอ่าน
Hits: 1655

 

หนังสือน่าอ่าน (14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ)

 

ชื่อหนังสือ 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้แต่ง ทิศนา แขมมณี

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

หนังสือดีที่ครูทุกคนควรมีไว้ประจำตัว เนื่องจากหนังสือที่อาจารย์ทิศนา แขมมณี เรียบเรียงในเรื่องวิธีการสอนทั้ง 14 วิธีนี้เป็นวิธีการสอนที่สามารถนำมาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนได้ดี ซึ่งรายละเอียดที่อธิบายไว้หนังสืออ่านง่าย เข้าใจง่าย คุณครูท่านใดที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ลองหามาอ่านนะครับ