แนะแนว หนังสือดีที่น่าอ่าน  ตอน  วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

 

หนังสือคือเพื่อนคลายเหงา  หนังสือคือมิตรที่ดี  หนังสือคือสื่อช่วยประเทืองปัญญา

ช่วงใกล้เปิดเทอมนี้  ทีมงานได้แวะเวียนไปดูหนังสือ  ณ ร้านหนังสือ

เห็นว่า  หนังสือวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาน่าอ่าน

ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้ดี

เป็นหนังสือที่ผู้แปลได้รวบรวมสุนทรพจน์ของผู้ประสบความสำเร็จสาขาต่างๆ ที่ได้รับเชิญมาในวันรับปริญญาของหลาย ๆ สถาบัน

ทำให้ผู้อ่านได้แนวคิดดี ๆ จากมุมมองและแง่คิดดี ๆ ของคนดัง  และสาระเรื่องราวที่บรรจุไว้ในหนังสือ

ลองหาซื้อมาอ่านกันนะคะ 

 

 

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557