พุทธจิตวิทยา – หลักการพุทธกับหลักการทางจิตวิทยา

 

พุทธจิตวิทยา

หากจะมองพุทธในแนวทางของหลักปรัชญา ในแนวทางของศาสตร์  พุทธก็มีทฤษฎีมากมายที่ครอบคลุมเรื่องราวของมนุษย์  ทั้งภายในและภายนอกมีการแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์อย่างละเอียด  นับว่าเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาอีกศาสตร์ที่กำเนิดจากชาวตะวันออก ด้วยหลักการทางพุทธศาสนาที่ยาวนานมากว่า  2,000  กว่าปี

ในขณะที่ชาวตะวันตกมีการพัฒนาหลักจิตวิทยามาอย่างต่อเนื่อง มีหลากลายกลุ่มหลากหลายแนวคิดทฤษฎี แต่บางครั้งบางกลุ่มก็มีการทับซ้อนอธิบายคลายคลึงกับหลักพุทธจิตวิทยาเช่นกัน  เนื่องทฤษฎีต่าง ๆ  ทางจิตวิทยาตะวันตกบางส่วนได้รับอิทธิพลและแนวคิดจากพุทธไปบ้าง  ในหมวดหมู่นี้จึงอยากนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวศาสตร์ทางจิตวิทยาที่มีพื้นฐานมาจากพุทธเพื่ออธิบายความตามธรรม  หวังว่าเรื่องราว ๆ  ต่าง ๆ ที่นำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือหากมีข้อผิดพลาดผู้เขียนก็พร้อมน้อมรับเอาข้อผิดพลาดไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม

 

ขอฝากพี่ ๆ น้อง  ๆ  และท่านผู้สนใจช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลแนะแนวใหม่ร่วมกันนะครับ

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

14  กันยายน  2557