แนะแนววิถีพุทธ – การสร้างความสำเร็จ

 

เหตุต้น – ผลกรรม

ด้วยเหตุที่ทำให้เราประสบความสำเร็จตามแนวทางของพุทธแล้ว  มีหลายผู้รู้ได้นำเอาแนวทางนี้มาขยายความมากมาย ในการด้านการสร้างความสำเร็จแล้วก็สามารถเอาหลักแนวคิดดังกล่าวมาสร้างความสำเร็จได้ดี

ตัวอย่างจากผู้รู้ที่อธิบายไว้  เช่น  ปลูกต้นใดย่อมๆได้รับผลของต้นนั้น

ปลูกมะม่วงก็ย่อมได้กินผลมะม่วง  จะปลูกมะม่วงให้ออกผลกลายเป็นผลมังคุด  ทุเรียนก็ย่อมเป็นไปไม่ได้  เมื่ออยากกินผลของต้นใดก็จงปลูกผลของต้นนั้น

 

ความสำเร็จก็เช่นกัน  ย่อมมีต้นแห่งเหตุที่จะไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ  หากแต่ไม่มีเหตุให้เกิดสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดไม่ได้

ท่านพุทธทาสได้อธิบายอิทัปปัจจยตา คือ กฎที่กล่าวว่า  "เพราะมีสิ่งนี้ เป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมี"

 

เราสามารถเอาแนวทางพุทธไปปฏิบัติใช้ในการสร้างความสำเร็จได้หลากหลาย

สำหรับผู้ที่คิดตะสร้างความสำเร็จในเรื่องราวต่าง ๆ  ที่ต้องการให้ชีวิตประสบความสำเร็จในแต่ละด้านก็สามารถนำหลักการนี้ไปสร้างความสำเร็จได้ไม่ยาก  เพียงแต่เริ่มสร้างเหตุให้เกิดผล

อยากรวย  ก็  สร้างเหตุที่จะทำให้รวย  เช่น  สร้างเหตุจากการทำงานที่ได้เงิน  สร้างเหตุที่อำนวยให้เกิดผลไปเรื่อย ๆ  แล้วผลที่ได้ก็คือสิ่งที่ต้องการ

อยากมีความรู้  ก็สร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความรู้  เช่น  เรียนรู้  ฝึกฝน  ทดลอง  อ่าน  เขียน  พิจารณา  อันเป็นเหตุที่สร้างให้เกิดผลคือ  ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ

 

ขอบฝากพี่ ๆ น้อง  ๆ  และท่านผู้สนใจช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลแนะแนวใหม่ร่วมกันนะครับ

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

14  กันยายน  2557