ครบรอบวันเกิดเว็บ  newnaew.net  ปีที่ 7

วันที่ 12   ธันวาคม   พ.ศ. 2557

 

ครบรอบวันเกิด newnaew.net ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7

ขอบคุณผู้ใช้บริการข้อมูลทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนหน้าเว็บไซต์เสมอมา เว็บธรรมดาที่ตั้งใจทำด้วยอุดมการณ์ในที่สุดก็ก้าวข้ามห้วงเวลามาอีกปี ถือว่าเราได้รับใช้สังคมมาบ้าง  ซึ่งปีต่อ ๆ ไป นิวแนวจะพยายามพัฒนาตนพัฒนาเนื้อหา สรรหากิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในอนาคต

 

ปีนี้คิดพรรณไม้สัญลักษณ์แนะแนวออนไลน์  คือ

 “หญ้าแห้วหมูหรือหญ้าขนหมู”

 

กาพย์ยานี 11 คุณค่าของต้นหญ้า

**ต้นหญ้ารักษาหน้าดิน ครูรักษาอุดมการณ์**

 

      แห้วหมูดูไร้ค่า               ปรุงเป็นยาน่าภิรมย์

หลายคนช่างทับถม             เหยียบให้จมใต้ผืนดิน

       ถูกถางจนโล่งเตียน       มิแชเชือนกลับคืนถิ่น

ผู้รู้ล้วนถวิล                          สรรใช้กินต้านโรคา

       ห้วงคิด พิจพิเคราะห์    ประจวบเหมาะของมีค่า

ข้อน้อยขอยกมา                  เป็นดวงตราสัญลักษณ์

       สื่อไว้ใช้แนะแนว         เพื่อสร้างแถวอย่างพร้อมพรัก

จดใส่ใจสลัก                       ผู้มีรักษ์อุดมการณ์

 

หญ้านั้นย่อมให้คนเหยียบสัตว์เหยียบ  ยอมทนร้อนทนหนาว  ทนแล้งเพื่อรักษาหน้าดิน  ดินก็เหมือนความดีเมื่อใดที่ทนรักษาความดีในตน  ยอมรักษาความดีเพื่อสรรพสิ่ง  พื้นดินก็จะไม่แห้งจากสรรพชีวิต  ความดีก็จะไม่แห้งหายไปจากคน  ครูอดีตกาล  ครูปัจจุบัน  ครูอนาคต  ย่อมเปลี่ยนวิถีความเป็นครูในสถานะที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  แต่อุดมการณ์ของครูยังคงอยู่ตลอดไป  

 

ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนกันนะครับ

 

ทีมงานนิวแนวดอมเน็ต

 

12/12/2557