ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๕  ธันวาคม ๒๕๕๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน newnaew.net