ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

หมวดข่าวสารประชาสัมพันธ์  สำหรับนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจ

 

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  สามารถฝากข้อมูลได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้นะครับ

 

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนว

ข่าวบริการแนะแนว

 

หมวดข่าวสาร บริการแนะแนว  สำหรับนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจ

 

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  สามารถฝากข้อมูลได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้นะครับ

 

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนว

นิทรรศการออนไลน์

 

หมวดข่าวสาร  นิทรรศการออนไลน์  สำหรับนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจ

 

 

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนว

ป้ายนิเทศออนไลน์

 

ป้ายนิเทศออนไลน์  สำหรับนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจ

 

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะครับ

 

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนว

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

หมวดข่าวสารประชาสัมพันธ์  สำหรับนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจ

 

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  สามารถฝากข้อมูลได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้นะครับ

 

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนว

ข้อมูลการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

 

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทย และผู้สนใจพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทุกเชื้อชาติ

โดยเนื้อหาบทความ ภาพประกอบต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำเว็บ newnaew.net

อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา

ไม่อนุญาตให้นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อการค้า ยกเว้นได้รับความยินยอมจากผู้จัดทำเว็บnewnaew.net โดยตรง

*การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้วยการแสดงที่มาเป็นการให้เกียรติผู้ผลิตผลงานสร้างสรรค์

..หวังว่าผู้สนใจหรือผู้นำไปใช้เพื่อการศึกษาจะแสดงที่มานะครับ เนื่องจากผมอนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาฟรีครับ..

แหล่งข้อมูลความรู้  แนวคิด  วิธีการผลิตสื่อ e- book เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ blog เพื่อการเรียนรู้

แหล่งรวบรวมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลผู้สนใจการจัดกิจกรรม

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแบบฝึกทักษะ

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป

การผลิตคู่มือต่าง ๆ

 

หมวดหมู่คู่มือต่าง ๆ  เป็นหมวดหมู่ที่อธิบายความหมาย  ขั้นตอน   การสร้างคู่มือ  และอื่น ๆ

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน

หรือมีข้อติชม  ส่งข้อมูลได้ที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เราพร้อมจะปรับปรุง  และพัฒนาการเรียนรู้ไปกับท่าน

แหล่งรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแนะแนว

ร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกัน

นิทาน

 

หมวดหมู่การเรียนรู้   การสร้างสรรค์นิทาน  เป็นอีกหมวดในหมวดการผลิตสื่อการเรียนรู้  ซึ่งเป็นหมวดที่รวบรวมเรื่องราว  แนวคิด  วิธีการสร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่าง ๆ 

สำหรับหมวดนิทาน  จะมีขั้นตอนอธิบายตั้งแต่ความหมาย  ความสำคัญ  จุดมุ่งหมายของนิทาน  ฯลฯ

รวมไปถึงตัวอย่างนิทานต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์การเรียนรู้  เนื่องจากนิทานมีคุณค่าหลายด้าน  โดยเฉพาะเด็ก ๆ  จะมีความชื่นชอบและความสนใจในนิทานเป็นพิเศษ  การใช้นิทานเป็นสื่อในการสร้างความรู้  ความเข้าใจ สร้างจิตนาการ สร้างทัศนคติที่ดี ย่อมก่อให้เกิดบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์

 

หวังว่าแนวคิดการสร้างนิทานที่ผู้เรียบเรียงบรรยายไว้จะนำพาให้ผู้สนใจพัฒนาผลงานนิทานของตนเองเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

 

ขอฝากพี่ ๆ น้อง  ๆ  และท่านผู้สนใจช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลห้องสมุดแนะแนวร่วมกันนะครับ

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

29  ตุลาคม  2557

สารานุกรมแนะแนว

 

หมวดหมู่นี้จัดทำเพื่อ  เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  สไตล์นิวแนว  ซึ่งเน้นสาระสำคัญตามแนวคิดของผู้จัดทำเนื้อหาเป็นหลัก  

 

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง  เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ  

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

7  มีนาคม  2557

แหล่งรวมข้อมูลสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรื่องราวดี ๆ  ที่อยากเสนอแนะให้พี่น้องผู้ใช้บริการเว็บไซต์ newnaew.net  และnaenaew.blogspot.com ได้รับรู้เรื่องราวดี ๆ  เกี่ยวกับหนังสือที่น่าอ่าน  โดยในหมวดนี้เหมาะสำหรับครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์

และสำหรับหนังสือน่าอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน  นิสิต นักศึกษา  สามารถเข้าไปดูได้ที่http://www.knowledge.newnaew.net/ มุมหนังสือน่าสนนะครับ

*หมายเหตุ ขออนุญาตท่านเจ้าของหนังสือทุกท่าน ขออนุญาตนำหน้าปกหนังสือของท่านมาประชาสัมพันธ์หนังสือให้ผู้สนใจอ่านได้ดูเป็นตัวอย่าง

หากท่านเจ้าของหนังสือท่านใดไม่ประสงค์จะให้นำเสนอผ่านหน้าเว็บนี้ ขอความกรุณาแจ้งให้ผู้จัดทำทราบ ทาง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอนะครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้    โอกาสนี้

ศูนย์รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เว็บไซต์ต่าง ๆ  ที่ผมนำเสนอเป็นทางเลือกในการเรียนรู้

ต้องขออนุญาตอย่างไม่เป็นทางการทางเจ้าของเว็บทุกท่าน  ขอนำมาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้

และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่ให้สาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

*หมายเหตุ

หากเจ้าของเว็บท่านได้ไม่ประสงค์อนุญาตในการเผยแพร่ขอความกรุณาแจ้ง  ผ่านThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผู้จัดทำจะได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อคิดเห็นของท่านนะครับ

ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

สารพันปัญหา

 

แหล่งรวมบทความเกี่ยวกับปัญหา

และรวมกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

สนใจแวะเวียนมาใช้บริการกันได้ที่นี่ครับ

สารพันคำตอบของพยัคฆ์กูรู

 

แหล่งรวมบทความคำตอบจากการตอบคำถามใน google กูรู  ของผู้ใช้ที่ชื่อพยัคฆ์กูรู (ฉบับเพิ่มเติม)

ผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาใช้บริการกันได้ที่นี่  นะครับ

หรือต้องการฝากข้อความ  หรือถามคำถาม  ได้ที่ http://guru.google.co.th  ได้ผมตอบคำถามในชื่อพยัคฆ์กูรูครับ

สารพันคำถามของพยัคฆ์กูรู

 

แหล่งรวมคำถามที่น่าสนใจ  เพื่อร่วมกันหาคำตอบที่น่าสนใจ

 

หมวดสารพันแนะแนว  เป็นหมวดหมู่ที่รวมเรื่องราวสารพัดเกี่ยวกับการแนะแนว และเรื่องราวต่าง ๆ  ที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ติดตามได้อ่านกัน    ซึ่งบางครั้งเรื่องบางเรื่องอาจเป็นเรื่องใกล้ ๆ  ตัว ที่พอจะทำให้เราเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

 

 

สำหรับท่านผู้สนใจ  สามารถติและแสดงความคิดเห็นทางช่องทาง

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

 

ข้อมูลการแนะแนวต่าง ๆ

บริการข้อมูลสาระน่ารู่เกี่ยวกับการแนะแนวหลากหลายรูปแบบ

เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

สำหรับหมวดหมู่นี้บรรจุเรื่องราวสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนะแนวโดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องราวการแนะแนว

 

ค้นหาข้อมูลได้ตามหมวดหมู่และหัวเรื่องที่ต้องการครับ

 

ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับงานแนะแนวพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน

และจำเป็นต่อการพัฒนาบุตรหลานของท่าน

พร้อมบทความน่ารู้อื่นๆ อีกมากมาย

แวะเวียนมาใช้บริการกันได้ที่นี่นะครับ

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับแนะแนวออนไลน์

หมวดหมู่พิเศษสำหรับบทความน่ารู้เพื่อชาวเน็ต

และพี่น้องผู้สนใจแนะแนวออนไลน์สไตล์ newnaew.net

ความคิดไม่มีถูกผิดแล้วแต่ละคิดเอาเอง

แนะแนววิชาการเป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ความรู้ที่ผู้จัดทำสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานการศึกษาเอกเทศ การเขียนรายงานการค้นคว้าอิสระ การเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนถึงขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานหรืออื่น ๆ ตามความต้องการของผู้สนใจ

ฉะนั้นหมวดของการแนะแนววิชาการจึงมีหัวเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กล่าวไว้ในข้างต้น

ท่านผู้สนใจสามารถสืบค้นความรู้ผ่านหมวดหมู่แนะแนววิชาการ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า

อีกประการสำหรับการนำบทความข้อมูลต่างๆ ไปประยุกต์ใช้หรือนำไปใช้เพื่อการอ้างอิง

ควรศึกษารายละเอียดให้แน่ชัดก่อนนำไปใช้ เนื่องจากบทความส่วนใหญ่เกิดจากแนวคิดและทัศนคติของผู้จัดทำ ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากเนื้อหาวิชาการตามหลักการที่กำหนดไว้

จึงควรใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูล เพื่อประโยชน์สำหรับท่าน

ขอให้ท่านได้รับสาระตามความต้องการนะครับ

*หมายเหตุ

เนื้อหาแนะแนววิชาการเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์กับการพัฒนาการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติตามความสนใจ กลุ่มเป้าหมายคือ

1. ผู้ปกครอง

2. ผู้สอน

3. ผู้สนใจทั่วไป

เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ยุคข้อมูลข่าวสาร เปิดโลกกว้างของการแนะแนวออนไลน์สู่ความเป็นสากล และสิทธิเสรีภาพทางการเรียนรู้

การเรียนรู้ไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ เพศ สูงต่ำ ดำขาว ทุกคนเรียนรู้ได้หมด

เปิดใจให้กว้างแล้วท่านจะรู้ในสิ่งที่คนอื่นคิดต่าง ด้วยเหตุผลนา ๆ ประการ

เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ

หมวดหมู่พุทธแนะแนว เป็นการรวบรวมแนวคิดแบบพุทธที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนววิถีพุทธ สำหรับการศึกษาทางเลือก

ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นการเรียบเรียงบทความจากหลักคำสอนของศาสนาพุทธที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้

หมวดหมู่พุทธจิตวิทยา เป็นการนำเสนอแนวคิดแบบพุทธที่เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยาที่น่าสนใจ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา กับการพัฒนาและเข้าถึงสภาพพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์

ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นการเรียงเรียงบทความจากหลักคำสอนของศาสนาพุทธที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้

สามารถส่งความคิดเห็นข้อติชมๆได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นะครับ

แหล่งรวมข้อมูลการแนะแนวที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

รวมข้อมูลสื่อการเรียนรู้  วิธีการทำสื่อการเรียนรู้

รวมข่าวสารนิวแนวดอทเน็ต

 

ข้อมูลดี ๆ จากเว็บ newnaew.net  ผ่านบทความที่ผู้เขียนอยากถ่ายทอดให้ผู้สนใจได้รับรู้ร่วมกัน

เชิญแวะเวียนมาใช้บริการกันได้ที่นี่นะครับ

บริการแนะแนวออนไลน์

ประวัติความเป็นมาและอุดมการณ์ของ เว็บ newnaew.net

พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ท่านอยากรู้  เชิญเข้ามาศึกษาได้ครับ

 

รู้จักกับนิวแนว

newnaew-thai

สวัสดีทุกท่าน ที่อยากรู้จักกับ  newnaew.net

บริการแนะแนวออนไลน์สไตล์ newnaew

สามารถอ่าน หรือสืบค้นเรื่องราวบทความเกี่ยวกับ newnaew ได้ทีนี่

ประมวลภาพกิจกรรมนิวแนวเพื่อสังคม

 

 

ห้องแสดงภาพกิจกรรมต่าง ๆ  ที่นิวแนวดอทเน็ตทำเพื่อสังคม  ท่านผู้สนใจสามารถเปิดชมได้ตามหัวข้อได้เลยนะครับ

 

อนาคตนิวแนวดอทเน็ตมุ่งหวังว่าจะสร้างสรรค์การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกที่  และสร้างแหล่งเรียนรู้พื้นที่จริงเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ  และท่านผู้สนใจได้ใช้บริการ  หวังว่าจะสำเร็จเร็ว ๆ  นี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนิวแนวได้ที่ https://th-th.facebook.com/newsguidance

 

***************************************************************************

สำหรับกิจกรรมดี ๆ  ต่างๆ  ที่ทางนิวแนวดำเนินเพื่อสาธารณะประโยชน์ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่

 

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนว

ข้อมูลบุคคลสำคัญต่าง ๆ ทุกสาขาทุกอาชีพ

นักจิตวิทยา

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักจิตวิทยาที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักจิตวิทยาแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต

คำชี้แจงหมวดหมู่นักการศึกษา

 

นักการศึกษา

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักการศึกษาที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักการศึกษาแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต

คำชี้แจงหมวดหมู่นักแนะแนว

 

นักแนะแนว

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักแนะแนวที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักแนะแนวผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักแนะแนวแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต

คำชี้แจงหมวดหมู่นักพัฒนา

 

นักพัฒนา

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักพัฒนาที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักพัฒนาผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักพัฒนาแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

 

 

คำชี้แจงหมวดหมู่นักปกครอง

 

นักปกครอง

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักปกครองที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักปกครองผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักปกครองแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต

คำชี้แจงหมวดหมู่นักปรัชญา

 

นักปรัชญา

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักปรัชญาที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักปรัชญาผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักปรัชญาแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

 

 

คำชี้แจงหมวดหมู่นักคิด

 

นักคิด

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักคิดที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักคิดผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักคิดแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

 

 

คำชี้แจงหมวดหมู่นักเขียน

 

นักเขียน

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักเขียนที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักเขียนผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักเขียนแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต

คำชี้แจงหมวดหมู่นักเผยแพร่ศาสนา

 

นักเผยแพร่ศาสนา

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักเผยแพร่ศาสนาที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักเผยแพร่ศาสนาผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักเผยแพร่ศาสนาแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต

คำชี้แจงหมวดหมู่นักประดิษฐ์

 

นักประดิษฐ์

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักประดิษฐ์ที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักประดิษฐ์ผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักประดิษฐ์แต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

 

 

คำชี้แจงหมวดหมู่นักสังคม

 

นักสังคม

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักสังคมที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักสังคมผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักสังคมแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

 

 

คำชี้แจงหมวดหมู่บุคคลมีชื่อเสียง

 

บุคคลมีชื่อเสียง

 

 

แนะแนวชวนรู้จักบุคคลมีชื่อเสียงที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลมีเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักบุคคลมีชื่อเสียงแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

 

 

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต

 

 

 

 

คำชี้แจงหมวดหมู่นักสร้างแรงบันดาลใจ

 

นักสร้างแรงบันดาลใจ

 

 

แนะแนวชวนรู้จักนักสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญ

หมวดหมู่นี้จัดทำขึ้นเพื่อเรียบเรียงรายชื่อ  ชีวประวัติ  ข้อมูลพื้นฐานของนักสร้างแรงบันดาลใจผู้มีชื่อเสียง  สำหรับเป็นคลังข้อมูลให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและทำความรู้จักนักสร้างแรงบันดาลใจแต่ละท่าน

หวังว่าเนื้อหาต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และ