Print
Category: นักพัฒนา
Hits: 1144

อับราฮัม ลินคอล์น

 

Abraham Lincoln ประธานาธิบดีคนที่ 16  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่

 

อับราฮัม ลินคอนล์น  เกิดเมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์ ค.ศ.  1809  เป็นบุตรของ  โทมัส  ลิงคอล์น อละแนนซี่  แฮงค์

ชีวะประวัติของประธานาธิบดี ลิงคอล์น

ในวัยเด็กอับราฮัมได้สูญเสียแม่ไปเมื่ออายุได้ 9 ขวบ หลังจากแม่เสียชีวิตซึ่งพ่อของลินคอล์นได้หาแม่ใหม่ ชื่อ ซาห์ร่า บุช จอห์นสัน

ซึ่งแม่ใหม่ก็ให่ความรักความอบอุ่นต่อลินคอล์นเป็นอย่างดี แต่สัมพันธภาพกับพ่อของเขาไม่ค่อยดีเท่าไรเขาหางเหินกับพ่อ ครอบครัวของลินคอล์นเป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวของเขาจึงย้ายถิ่นฐานบ่อย

ด้านการศึกษาลินคอล์นได้เรียนในโรงเรียนเพียงแค่ 18 เดือนเท่านั้น แต่ด้วยคามพยายามของเขาเขามักจะไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดซึ่งไกลจากบ้านพอสมควรเป็นประจำเสมอ

ประธานิบดีผู้นี้กว่าท่านจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำประเทศต้องผ่านอุปสรรคมากมาย  พบความล้มเหลวในชีวิตทั้งด้านครอบครัว

ท่านได้มุ่งมั่นต่อสู้กับโชคชะตา  ทั้งการต่อสู้ทางการเมืองที่นักหนาอย่างมาก

ผลงานที่สำคัญของเขาคือ การเลิกทาส ซึงทำให้ไม่เป็นที่พอใจสำหรับคนบ้างกลุ่ม

แต่ด้วยความพยายามของท่านสามารถเปลี่ยนแปลงระบบทาสให้สำเร็จ

ท่านถูกลอบสังหารในปี 1865  ประธานาธิบดีลิงคอล์นจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ และการเป็นผู้ที่เสียสละให้กับชนรุ่นหลังได้จดจำตลอดกาล

ประธานาธิบดีผู้กล้า  ผู้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเท่าเทียมคนในสังคม