คนดี  คือ บุคคลที่ควรยกย่องและควรเข้าใกล้เพื่อซึมซับความดีให้เข้าถึง.....

คนดีจึงมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด......

คนดี......ย่อมเป็นที่เคารพยกย่องและนับถือของคนทั่วไป....

คนดีจึงต้องดุูกันนานๆ.....

คำว่าดี...นี่เองที่เราต้องการกัน......

 

ความดี  คนดี  มีค่ายิ่งกว่าเงินทอง