Print
Category: นักพัฒนา
Hits: 3449

ปรีดี  พนมยงค์

 

บุคคลสำคัญของประเทศไทย

ท่านปรีดี  พนมยงค์ 

เกิดเมื่อวันที่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443

ถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

 

เป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น

เป็นรัฐบุรุษ

เป็นผู้ก่อตั้งธนาคารชาติไทย

เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก   ให้เป็นบุคคลสำคัญ

 

 

เป็นหนึ่งในบุคคลที่ควรค่าแก่การจดจำ  และเรียนรู้อัตชีวประวัติของท่าน

 

 

ที่มาภาพประกอบ th.wikipedia.org

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

10  พฤษภาคม  2557