Print
Category: e-book
Hits: 1104

E-book หมายถึง

 

อีบุ๊ค E – book   e – book  เป็นย่อที่มาจาก “Electronic Book

หรือภาษาไทยใช้คำว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์”

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์   หมายถึง  รูปแบบสื่อทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะของการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้การจัดพิมพ์ตัวอักษร   สื่อเสียง  สื่อภาพ  สื่อเคลื่อนไหว  สำหรับประกอบการลำดับเรื่องราวตามวัตถุประสงค์การจัดทำ  เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

25/09/2556