การเรียนรู้คือชีวิตประจำวัน ชีวิตประจำคือการเรียนรู้

เนื่องจากทุก ๆ วันเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

การเรียนรู้จึงเป็นไปเพื่อความอยู่รอด

ยกตัวอย่างในยุคอดีต

คนในสังคมยุคก่อน รู้จักเรียนรู้และปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด

ซึ่งในแต่ละละท้องถิ่น แต่ละพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

คนในสังคมยุคอดีตจึงปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

เช่น คนในแถบแอบเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมสร้างบ้านจากไม้ไผ่ และมุงหลังคาด้วยหญ้าหรือใบไม้

เพราะในดินแดนแถบนี้เป็นเขตพื้นที่ร้อนชื่น อากาศร้อน การสร้างบ้านที่มุงด้วยคาหรือใบไม้ช่วยให้บ้านเย็นขึ้น อีกทั้งการทำผนังบ้านและพื้นบ้านด้วยไม้ไผ่ หรือแผ่นไม้เนื้อแข็ง ทำให้การระบายอากาศได้ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นแนวคิดการสร้างบ้านแบบพึงพิงธรรมชาติ ปรับสภาพให้เข้ากับภูมิประเทศ

 

คนญี่ปุ่นสร้างบ้านที่มีหลังคาอดทน ตัวผนังบ้านเบา บ้างบ้านทำจากไม้และกระดาษเป็นผนัง เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น มักจะเกิดหิมะตกบ่อยครั้ง ซึ่งหลังคาจะต้องรับกับน้ำหนักของหิมะได้มากที่สุด และญี่ปุ่นยังเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง การสร้างผนังที่มีความเบาช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากผนังล้มทับได้ เป็นการสร้างบ้านที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

 

 

คนในแถบยุโรป นิยมสร้างบ้านที่สร้างขึ้นจากอิฐปูน มีกำแพงหนา ๆ มีปล่องควัน เนื่องจากภูอากาศในแถบยุโรปอากาศหนาวเย็น การสร้างบ้านที่หนาแน่นช่วยให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติได้ดี ตัวบ้านสามารถรักษาความอุ่นให้กับผู้อยู่อาศัยได้ดี จึงเป็นบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับภูมิอากาศที่หนาวเย็นได้

 

คนแถบแอฟริกา มีสภาพพื้นที่ร้อนจัด การสร้างบ้านจึงใช้จากดินหรือต้นไม้มาก่อเป็นตัวบ้านอาศัย เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ร้อนการสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อาศัยจึงสร้างด้วยความเรียบง่าย เป็นที่พักพิงยามนอน เป็นการสร้างบ้านตามสภาพแวดล้อม

 

มนุษย์จึงเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอด

 

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตจึงเป็นไปเพื่อการอยู่รอด และความเจริญก้าวหน้าของมวลมนุษย์

แต่การเรียนรู้ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นทำให้เกิดอัตตามากขึ้นตามไปด้วย มนุษย์จึงต้องการเอาชนะทุกสิ่ง แม้กระทั้งธรรมชาติ เราจึงศึกษาเรียนรู้ที่จะควบคุมธรรมชาติ ด้วยการสร้างกลไกต่างๆ ควบคุมการทำงานของธรรมชาติ เช่น การกักเก็บน้ำ การสร้างกำแพงกันคลื่น บริหารธรรมชาติต่าง ๆ ตลอดจนถึงขุดเส้นทางน้ำ การสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ที่สามารถเอาชนะต่อสภาพแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเอาชนะธรรมชาติ

แท้ที่จริงแล้วเรากำลังถูกธรรมชาติควบคุม

ซึ่งคนในยุคอดีตอาศัยและเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ

 

คนในยุคปัจจุบันเรียนรู้ที่จะควบคุมธรรมชาติ

หลายๆ คนจึงเริ่มสนใจในเรื่องการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติมากขึ้น เพราะวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโลกทุกวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วมาธรรมชาติมิอาจควบคุมได้

เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตให้อยู่รอดกันต่อไป

 

เรียนรู้เพื่อความอยู่รอด

เรียนรู้เพื่อการพัฒนา

เรียนรู้เพื่อความเข้าใจ

เรียนรู้เพื่อสิ่งใด ๆ ตามที่ใจปรารถนา

รักเรียนรู้ เรียนรู้คือชีวิต

การเรียนรู้สิ้นสุดลงได้เมื่อเราหมดลมหายใจ

เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในโลกหน้า