การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ครู”  การแนะแนว

 

อีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ  สำหรับผู้ที่เรียนสายครู  ทุกคนเรียนรู้ความเป็นครูจากการปฏิบัติจริง

การฝึกประสบการณ์  หรือ การฝึกสอน  เป็นสิ่งที่ทำให้นักนิสิต  นักศึกษาสายครูได้เข้าใจกระบวนการทำงานในโรงเรียน  กระบวนการสอน  และปัญหาจากการสอนในสถานการณ์จริง   ซึ่งจากที่เรียนทฤษฎีต่าง ๆ  มาทั้งหมดจะได้นำมาทดลองใช้ว่าเป็นอย่างไร   และสิ่งที่สำคัญจากประสบการณ์ฝึกสอน  ช่วยให้เราได้อะไรมากกว่าที่คิด บางอย่างอาจนำเก็บไปต่อยอดความคิดในการทำงาน  ไม่ว่าจะจบไปแล้วเป็นครูเอกชน  ครูของรัฐ หรือทำงานในสายงานอื่น ๆ  สิ่งที่คนรู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้นอกเนื่องจากการไปฝึกสอน คือ  ปัญหาที่เจอ  เรื่องราวที่พบเห็น  การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโรงเรียน   การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร  ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาซึ่งประสบการณ์  ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะดีหรือร้าย  จะธรรมดา  หรือจะมีคุณค่าแก่การจดจำ  ทุกอย่างที่ไปเรียนรู้มานั้นนำไปต่อยอดได้หมด

เพราะเราคือ  นักเรียนรู้  ยึดหมั่นไว้เสมอว่าการเป็นครู  ไม่ได้เป็นเฉพาะอาชีพ  แต่เป็นที่จิตใจ

คนที่เป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  จะเป็นครูอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

 

ครั้งนี้เกริ่นยาวไปหน่อย สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเขียนในเรื่อง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยเฉพาะสายแนะแนว  ซึ่งคงจะเป็นเรื่องและแชร์ประสบการณ์สมัยฝึกสอน เมื่อประมาณ 6 – 7  ปีที่ผ่านมา และจะเขียนอธิบายถึงการเตรียมตัวระหว่างฝึกประสบการณ์  การเตรียมแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์  ซึ่งหลายคนมักชะล่าใจ  ขาดวินัยในการเรียงลำดับผลงาน   บันทึกผลการสอน  ทำให้ช่วงประเมินการฝึกสอนต้องอดตาหลับขับตานอน หรือต้องมาเสียเวลากับการจัดทำแฟ้มสะสมงานหลายวัน  จึงจะเขียนบรรยายให้น้อง ๆ  เกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกสอนไว้ในเนื้อหาต่อไป  สามารถติดตามอ่านกันได้ตามหมวดหมู่นี้

 

       

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557