การเตรียมตัวการฝึกประสบการณ์การแนะแนว

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยเฉพาะสายแนะแนว  ซึ่งเป็นเรื่องจากการแชร์ประสบการณ์สมัยฝึกสอน เมื่อประมาณ 6 – 7  ปีที่ผ่านมา และจะเขียนอธิบายถึงการเตรียมตัวระหว่างฝึกประสบการณ์  การเตรียมแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์  ซึ่งหลายคนมักชะล่าใจ  ขาดวินัยในการเรียงลำดับผลงาน   บันทึกผลการสอน  ทำให้ช่วงประเมินการฝึกสอนต้องอดตาหลับขับตานอน หรือต้องมาเสียเวลากับการจัดทำแฟ้มสะสมงานหลายวัน  จึงจะเขียนบรรยายให้น้อง ๆ  เกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกสอนไว้ในเนื้อหาต่อไป  สามารถติดตามอ่านกันได้ตามหมวดหมู่นี้

ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน

ตัวอย่างต่าง ๆ  ที่บรรจุไว้ในแฟ้มสะสมงาน

ตัวอย่างแผนต่าง ๆ

ตัวอย่างโครงการต่างๆ

ตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ

และอื่น ๆ  ที่ต้องการนำเสนอ  สำหรับฝากให้ผู้สนใจได้พิจารณาและลองนำไปปรับใช้กับการฝึกประสบการณ์การแนะแนวของตนเอง  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

และผู้เขียนจะพยายามสรรหาเรื่องราวดี ๆ มาฝากอย่างสม่ำเสมอ

 

       

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557