ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “ตัวอย่างแบบฟอร์มความคิดของครูพี่เลี้ยง”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

                  *** ตัวอย่างแบบฟอร์มความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่น่าจะมีไว้ในแฟ้มสะสม  เนื่องจากจะช่วยให้แฟ้มมีผลสะท้อนเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของเราว่าเป็นอย่างไรในสายตาครูพี่เลี้ยง  ซึ่งประกอบด้วยข้อดีและข้อบกพร่อง

 

คำว่าบกพร่อง  อันที่จริงเป็นคำสุภาพในการบรรยายจุดอ่อน หรือข้อเสียของเราที่ควรนำมาปรับปรุงต่อไป  ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี  เพราะการวิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมาช่วยให้เราได้ทราบข้อมูลในมุมมองของผู้อื่น และพัฒนาให้ดีขึ้น

แบบฟอร์มก็ไม่อยาก  จัดทำตามนี้หรือแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับผู้สนใจจะนำไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป

 

ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานชองนักศึกษาฝึกประสบการณ์

 ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

  ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

                                                                                                        ครูพี่เลี้ยง

 

                                                                                  (                                                         )

 

             

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

3  มิถุนายน  2557