ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานฝึกประสบการณ์การแนะแนว  ตอน “การกำหนดวิสัยทัศน์งานแนะแนว”

 

เรื่องเก่าเล่าใหม่  : ตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์การแนะแนว  นี้  บันทึกไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งได้นำมาเผยแพร่ปัจจุบันนี้ คือ  3  มิถุนายน  2557  เพื่อเป็นตัวอย่าง  ซึ่งอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้น้อง ๆ  ที่สนใจลองพิจารณาและนำไปปรับใช้กับการจัดทำแฟ้มสะสมงานการฝึกประสบการณ์ของแต่ละคนกันเองนะครับ

 

วิสัยทัศน์งานแนะแนวนั้น  โรงเรียนบางแห่งอาจกำหนดวิสัยทัศน์เหมือนกัน  หรือแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนกำหนดขึ้น

 

แต่สำหรับที่นำเสนอนี้เป็นวิสัยทัศน์การแนะแนวของโรงเรียนที่ผู้เขียนไปฝึกสอน   ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นับว่าเป็นหัวเรือใหญ่การแนะแนวของจังหวัดเชียงใหม่

มีวิสัยทัศน์งานแนะแนว  ดังนี้

 

งานแนะแนวมุ่งให้ทุกคนในทุกช่วงชีวิต

มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

ใช้ชีวิตอย่าพอเพียงและมีความสุข

ทุกคนในสังคมมีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการแนะแนว

อย่างกัลยาณมิตร

 

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557