ศิลปะกับการรับใช้สังคม

 

           ปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อรับใช้สังคมมีหลายรูปแบบหลายแขนงแตกต่างกันออกไป  เช่น  การ์ตูน   นิยาย  วรรณกรรม  เรื่องสั้น  งานเขียน  งานวาด  งานปั้น  โดยงานศิลปะที่รับใช้สังคมจะมีรูปแบบเพิ่มเติมจากศิลปะธรรมดาทั่วไป  คือ  สอดแทรกสาระความรู้  สาระความคิด  สาระเรื่องราวคุณธรรมจริยธรรม  และอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

           การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่รับใช้สังคมจึงต้องอาศัยการใช้กลวิธีในการสอดคล้องสาระอย่างแยบยล  มีแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์   เพื่อให้สาระแก่สังคม

          ซึ่งปัจจุบันมีสื่อศิลปะหลายประเภทได้ปรับตัวที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคม  เห็นได้จากศิลปะสร้างสรรค์บางส่วนได้ตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาเรื่องราวดี ๆ   เช่น  ศิลปะการ์ตูน ที่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับความมุ่งมั่น   ความพยายาม  ความสามัคคี  ความมีวินัย และเรื่องราวของเพื่อนมาบรรจุไว้ให้ผู้สนจนเสพอย่างสนุกสนาน แต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวที่ดีงามต่อสังคม

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

31  พฤษภาคม  2557