เพลงประกอบการสอนหรือเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

 

เพลงประกอบการสอนหรือเพลงสำหรับประกอบการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับประถมศึกษา  เด็กส่วนใหญ่จะชอบเสียงเพลงและการร้องเพลง

 

เพลงสำหรับเด็กจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  ส่งเสริมทักษะทางภาษา  ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร

เพลงสำหรับเด็กที่ดี  จึงมีเนื้อหาสั้น  กระชับ   สนุกสนาน

 

 

 

โดย

พยัคฆ์กูรู

 

27  สิงหาคม  พ.ศ. 2557