เพลงประกอบการสอน  หมายถึง

 

เพลง  หมายถึง  ถ้อยคำที่เรียบร้อง  โดยมีเนื้อร้องทำนองที่ต้องการสื่อสารออกมาเป็นเรื่องราว  ทั้งมีความหมายและไม่มีความหมาย  เพื่อความบันเทิง

เพลงประกอบการสอน  หมายถึง  เพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้สนุกสนาน  มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการสอน 

 

 

 

โดย

พยัคฆ์กูรู

 

27  สิงหาคม  พ.ศ. 2557