เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง

 

เพลง  หมายถึง  ถ้อยคำที่เรียบร้อง  โดยมีเนื้อร้องทำนองที่ต้องการสื่อสารออกมาเป็นเรื่องราว  ทั้งมีความหมายและไม่มีความหมาย  เพื่อความบันเทิง

เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง  เพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมทักษะทางภาษา  การสื่อสาร  ทักษะการเคลื่อนไหว  และทักษะต่างๆ  ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็ก 

 

 

 

โดย

พยัคฆ์กูรู

 

27  สิงหาคม  พ.ศ. 2557