การ์ตูนประกอบการเรียนรู้

 

การ์ตูน คือ สื่อการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากความน่ารักสีสันสวยงาม และเรื่องราวที่ชวนติดตามทำให้การ์ตูนเป็นสื่อที่ครองใจเด็ก ๆ ทุกยุคทุกสมัย และการ์ตูนในยุคปัจจุบันยังพัฒนาจากการ์ตูนภาพนิ่ง เป็นการ์ตูนที่มีภาพเคลื่อนไหว

การใช้การ์ตูนเพื่อเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจในการนำมาพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้ในบทเรียนต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหา และระดับชั้นของผู้เรียน

 

ความหมายของการ์ตูน

การ์ตูน หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาดการ์ตูน เช่น การ์ตูนภาพคน การ์ตูนภาพสัตว์ หรือภาพสิ่งของที่มีหู มีตา มีปาก เป็นต้น

 

 

 

ตัวการ์ตูนชื่อน้องคูณ

ตัวอย่างการ์ตูนที่ผู้เรียบเรียงบทความเขียนขึ้น เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเขียนการ์ตูนเลียนแบบคนด้วยการเลือกวาดแบบสัดส่วนรูปร่างต่างจากคนตัวจริง ๆ

 

 

 

ผู้เรียงเรียงบทความ

กฤษดา บุญหมื่น

วันที่เขียน

05/07/2555