แนะแนว คือ อะไร แนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการค้นหาสิ่งที่ตนเองรู้ว่าตนเองต้องการหรือชอบหรือถนัดอะไร โดยเป็นไปตามกระบวนพิจารณาหาเหตุผลประกอบในสิ่งที่ต้องการนั้นๆ  ว่าตรงตามความต้องการและความถนัดความชอบ

การแนะแนวตามหลักทฤษฎี  มีที่มาจากทฤษฎีตะวันตกซึ่งผู้เขียนตำราการแนะแนวในยุคแรกๆ  คือชาวตะวันตก ซึ่งประเทศเรารับวัฒนธรรมและความรู้ถ่ายทอดกันมาอีกที

ภาษาอังกฤษก็คือ "Guidance"

บิดาของการแนะแนวอาชีพ คือ แฟรค์  พาสันส์

ทำไมจึงเป็นแฟรค์  พาสันส์ (Frank  Parsons) ก็เพราะเหตุที่ว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้ริเริ่มการแนะแนวอาชีพยุคแรกๆ  ของการแนะแนวอาชีพ ในสมัยนั้นอาชีพยังไม่มากมายเหมือนในปัจจุบันนี้ การแนะแนวอาชีพเริ่มขึ้นที่เมืองบอสตัน  สหรัฐอเมริกา  ท่านผู้นี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแนะแนวอาชีพกับการประกอบอาชีพ  การจะประกอบอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น อาชีพนั้นต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ จึงจะช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จในอาชีพ

สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหาอ่านได้ จากตำราแนะแนวต่างๆ

การแนะแนวตะวันออก

(เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำ)

มีแนวคิดตามหลักศาสนาพุทธ เนื่องจากศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นเมื่อ  2500  กว่าปี  มีแนวคิดทฤษฎีจากพระศาสดา คือ พระพุทธองค์  ทรงตรัสสอนชาวโลกให้รู้ถึง วิธีการดำเนินชีวิตหลากหลายทฤษฎี

ยกตัวอย่างเช่น  ทฤษฎีการแนะแนวทางการศึกษา  นำหลัก  หัวใจนักปราชญ์มาใช้  คือ  สุ จิ ปุ  ลิ  เป็นแนวทางในการศึกษา  เป็นต้น

ทฤษฎีการแนะแนวส่วนตัวและสังคม  แบ่งได้หลายทฤษฎี  โดยทฤษฎีที่ยกมาเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยจากหลายทฤษฎี  เช่น หลักการครองเรือน  หลักการครบเพื่อน  หลักความเชื่อ กาลามสูตร  เป็นต้น

 

การแนะแนวตะวันออกเป็นเรื่องน่าศึกษาอย่างยิ่ง  ซึ่งจากบทความในตำราจิตวิทยาเก่าๆ  มีหลายงานเขียนที่ต้องการศึกษาการแนะแนวแบบตะวันออก  แต่ผมยังไม่ค่อยเห็นในร้านหนังสือ หวังว่าอนาคตอันใกล้จะมีงานเขียนแนะแนวแบบตะวันออกมีวางขาย และให้ศึกษากัน

 

 

การแนะแนวเป็นเพียงส่วนช่วยให้ท่านผู้ที่กำลังอ่านบทความได้รู้จักตัวเองมากขึ้น

ส่วนความสำเร็จหรือการลงมือนั้นตัวท่านเองคือผู้กระทำ

ผู้แนะแนวเป็นเพียงผู้บอกทางให้ท่าน

 

ครูที่ดีที่สุด  คือ ตัวท่านเอง

พุทธทาสกล่าวไว้  "สวรรค์ เมื่อยกมือไหว้ตนเองได้"

 

สิ่งนี้ที่ผมระลึกไว้เสมอว่าครูผู้ถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าจะเป็นตัวครูจริงๆ ที่สอน หรือครูที่เขียนตำรา หนังสือ  หรือจากบทความต่างๆ  ท่านเหล่านั้นก็คือครู  

หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์

พยัคฆ์กูรู  เว็บมาสเตอร์ newnaew.net

คนเขียน blog  naenaew.blogspot.com

ยินดีตอนรับทุกท่านที่มาเยือน