รู้จักกับแนะแนวและแนะนำ

 

แนะแนวคือการแนะทางเลือก เพื่อให้ผู้ที่ขอรับการปรึกษานำไปพิจารณาด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยและตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง

แนะนำ คือ การบอกหรือการชี้ทางเพื่อให้ผู้ที่ขอรับการปรึกษานำไปปฏิบัติตาม

 

แนะแนวกับแนะนำต่างกัน

ทำไมผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้หลักแนะนำ มากกว่าแนะแนว

ทำไมผู้สอนส่วนใหญ่ใช้หลักแนะนำ มากกว่าแนะแนว

 

 

ด้วยค่านิยมของคนไทยถูกปลูกฝังกันมานาน

ในเรื่องผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อน

ทำให้การแนะแนวส่วนใหญ่ถูกผูกไว้กับการแนะนำ เนื่องจากความหวังดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้สอน ที่มีต่อบุตรหลาน หรือต่อลูกศิษย์

 

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลดีผลเสีย

การแนะนำเป็นการชี้ทางเลือกหนึ่งการช่วยเหลือในการตัดสินใจของบุตรหลาน

ข้อดี คือ เขาได้รับแนวทางการตัดสินใจในสิ่งที่ผู้ปกครองเลือกให้ ซึ่งคิดว่าและเหมาะสมดีสำหรับเขา เพื่อประโยชน์ต่อตัวเขาเอง

ข้อเสีย คือ เขาไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ถ้าหากวันหนึ่งเขาค้นพบตนเองว่าเลือกทางเดินชีวิตผิด เขาอาจเสียเวลาและเสียใจการเลือกในครั้งนั้น

แนะนำ เปรียบเหมือน การหยิบยื่นอาวุธให้ คุณคือผู้รับอาวุธชิ้นนั้น

 

การแนะแนวเป็นทางบอกทางเลือกให้กับบุตรหลานได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง

มีข้อดี คือ สิ่งที่เขาเลือกคือสิ่งที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับเขา ซึ่งเขาเป็นผู้เลือกเอง เขาจึงมีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง

ข้อเสีย คือ หากตัดสินใจผิดเขาคือผู้เลือก โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเอง

การแนะแนว เปรียบเหมือน การมอบอาวุธให้เลือก คุณเลือกเองว่าจะหยิบชิ้นใดที่เหมาะกับคุณ ก็นำอาวุธชิ้นนั้นไปประจำกาย

 

เขียน วันที่ 03/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู