วิจารณ์เพื่อสร้างสรรค์

 

หลาย ๆ คนไม่ชอบการติ หรือคำวิจารณ์

แต่รู้ไหมว่า การถูกติ หรือการถูกวิจารณ์  ทำให้เราได้กลับมามองว่าสิ่งที่ถูกวิจารณ์นั้นว่าเป็นจริงหรือไม่

แล้วควรจะแก้ไขอย่างไร หรือเป็นเพียงคำวิจารณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ

 

ในการทำงานหลาย ๆ คนมักจะกลัวคำวิจารณ์จากผู้อื่น  ซึ่งบั่นทอนความรู้สึก

แต่ใครจะรู้ว่าคำวิจารณ์นั้นแหละเป็นสาเหตุให้คนบางคนเกิดการพัฒนาจนประสบความสำเร็จ

เพราะข้อวิจารณ์เหล่านั้นมีทั้งข้อวิจารณ์เพื่อให้เกิดผลดี  ทำให้ผลงานนั้นสมบูรณ์ขึ้น และข้อวิจารณ์ที่ไม่ก็ให้เกิดผลดี  การรู้จักแยกแยะข้อวิจารณ์เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้ถูกวิจารณ์จะต้องรู้จักพิจารณาว่า  สิ่งที่ได้รับการวิจารณ์มานั้นข้อวิจารณ์ส่วนไหนนำมาปรับปรุงแล้วเกิดผลดี ข้อวิจารณ์ส่วนไหนเป็นข้อวิจารณ์ที่ไร้ประโยชน์ ก็ทิ้งไป

เฉพาะนั้นเวลาจะทำงานหรือตั้งใจจะทำอะไรสักอย่าง  สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามคือผู้วิจารณ์ผลงาน  เพื่อที่เราจะได้ทราบความคิดเห็นของคนอื่นถึงที่เราทำนั้นมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างที่เรามองไม่เห็น

 

การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์จึงมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาคนและผลงานให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น

 

วันที่เขียน

22/07/2556

ผู้เขียน

 

พยัคฆ์กูรู