การแนะแนวที่ดี

 

 

การแนะแนวที่ดี คือ  การอธิบายให้รู้ถึงข้อดีข้อเสียของสิ่งต่าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ผู้มารับการแนะแนวได้ฝึกการคิดและการตัดสินใจด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแนะแนวที่เราต้องพึงระลึกเสมอว่าเราเป็นเพียงผู้บอกทางไม่ใช่ผู้นำทางให้เขาเดินไป  แต่การเลือกทางเดินนั้นเป็นเรื่องที่ผู้มาขอรับการแนะแนวเป็นผู้เลือกเอง  เพราะเขาเองจะต้องรู้ว่าตนเองจะเดินไปทางไหน

ในขณะที่เขายังไม่รู้ทางว่าจะไปทางไหน  ควรให้เขากลับมาทบทวนตนเอง  เพราะการฝึกคิดเป็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องฝึกฝนด้วยตนเอง  การแนะแนวที่ดีจึงควรสนับสนุนให้คนคิดเป็นด้วยตนเอง

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

02/08/2556