ประโยชน์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 

ประโยชน์ของการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  มีประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ  มากมาย

ในด้านการศึกษานั้น  การแนะแนวมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  เช่น

*ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียน   โดยการจัดหาทุนการศึกษาให้

*ผู้เรียนที่ประสบปัญหาการเรียนต่าง ๆ   การแนะแนวช่วยเหลือผู้เรียนได้โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา

*ผู้เรียนประสบปัญหาด้านการศึกษาต่อ  การแนะแนวช่วยเหลือด้วยการให้ข้อมูลสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยต่าง ๆ การวางแผนการเรียนการศึกษาต่อและอื่น ๆ

ในด้านอาชีพ  จำเป็นอย่างยิ่งที่แนะแนวจะมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  และการวางแผนอาชีพ  การสมัครงาน  การทำงาน  การต่อยอดทางอาชีพ และอื่น ๆ

 

ฉะนั้นประโยชน์ของการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนอย่างมาก

       

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

31  พฤษภาคม  2557