วิสัยทัศน์งานแนะแนว

 

วิสัยทัศน์งานแนะแนวที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้เป็นวิสัยทัศน์การแนะแนวที่ผู้เขียนยกมาจากงานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพัฒนางานแนะแนวในระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีผู้นำงานแนะแนวระดับหัวเรือใหญ่ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  คือ  ท่านอาจารย์จงสกุล  วุฒิสรรพ์

 

ผู้เขียนจึงขออนุญาตหยิบยกมาเป็นเนื้อหาให้น้อง ๆ และท่านผู้สนใจงานแนะแนวได้ศึกษา  ดังนี้

วิสัยทัศน์งานแนะแนว 

งานแนะแนวมุ่งให้ทุกคนในทุกช่วงชีวิต

มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

ใช้ชีวิตอย่าพอเพียงและมีความสุข

ทุกคนในสังคมมีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในกระบวนการแนะแนว

อย่างกัลยาณมิตร

 

 

ที่มา : งานแนะแนว  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557