รูปแบบการให้บริการแนะแนวผ่านอินเตอร์เน็ต

 

การให้บริการแนะแนวผ่านอินเตอร์เน็ตปัจจุบันมีหลายรูปแบบด้วยกัน  ดังนี้

1. เว็บไซต์   เป็นเว็บเพจสำหรับนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว  เว็บไซต์สามารถสื่อสารทางเดียว หรือระบบตอบโต้ก็ได้  ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำต้องการสื่อสารทางเดียวหรือต้องการสร้างระบบแบบตอบโต้ เพื่อใช้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนได้

2. เว็บ blog  มีลักษณะคล้ายเว็บไซต์  แต่โครงสร้างของเว็บ blog  มีลักษณะคล้ายการเขียนไดอารี่  สามารถอ่านข้อมูลแล้วติดตามเป็นตอน ๆ  ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นใต้บทความของผู้จัดทำได้

3. เว็บ board เป็นชุมชน  สังคมออนไลน์ที่มีการรวมกันของคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนกัน  แนะแนวเว็บ board  เป็นอีกรูปแบบที่ช่วยให้การแนะแนวสะดวก สอบถามปัญหาซึ่งกันและกันได้ง่าย

4. เครือข่ายสังคมออนไลน์  เช่น  เฟสบุ๊ค   ทวิตเตอร์  เป็นเครือข่ายที่ฟรีเข้าถึงได้ง่าย  สะดวก

5. e-mail  เป็นกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับส่งข้อมูลถาม ตอบปัญหาการแนะแนวได้

6. วีดีโอ  เป็นสื่อเคลื่อนไหวการแนะแนว

7. e-book  เป็นสื่อการเรียนรู้แนะแนว

8.  อื่น ๆ อีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

ฉะนั้นรูปแบบการให้บริการแนะแนวผ่านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งไม่หยดนิ่งต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เป็นเรื่องสนุกอย่างยิ่ง

 

 

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

30  มกราคม  2557