Print
Category: นักการศึกษา
Hits: 1269

เอริน กรูเวลล์

 

เอริน กรูเวลล์ ครูผู้เป็นอีกหนึ่งตำนานการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่

จบการศึกษาครุศาสตร์    จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

อาชีพแรกของเธอ คือการเป็นครู  แต่การเป็นครูของเธอนั้นไม่ได้ราบรื่น  ต้องพบกับอุปสรรคต่าง ๆ และโรงเรียนที่เธอสอนนั้นมีปัญหาด้านความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ความก้าวร้าว ความหยาบคาย และปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด อาชญากรรม การเหยียดผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ ภายในห้องเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความวุ่นวาย

 

 

แต่วิธีการสอนของเธอกับมีความน่าสนใจ

ชีวิตการเป็นครูของเธอน่าติดตามมาก  เพราะเธอทุ่มเทกับการเรียนการสอน  ทุ่มเทกับการช่วยเหลือนักเรียนของเธอ

ซึ่งผู้เรียบเรียงบทความ  ได้รับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวการสอนของเธอ รู้สึกประทับใจมาก ๆ  เธอเป็นครูอีกคนที่อุทิศตนเพื่อลูกศิษย์  น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของเธอเองนั้นก็เป็นแนวคิดที่ดี เช่น  การให้นักเรียนได้เขียนบันทึก เรื่องราวส่วนตัว   ซึ่งการเขียนนั้นเองเป็นอีกช่องทางของการปลดปล่อยความคิดความรู้สึก  ทำให้ครูเอริน กรูเวลล์ ได้รับทราบข้อมูลนอกเหนือจากการพูดคุยกับนักเรียนของเธอ  จนสามารถเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมนักเรียนของเธอได้  อีกทั้งการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ช่วยให้เด็กได้ซึมซับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ สร้างความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  ต่อความรุนแรงที่นักเรียนของเธอได้รับจากสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่  ทำให้นักเรียนได้พิจารณาและคิดวิเคราะห์ผลดีผลเสียของความรุนแรงโดยไม่จำเป็นต้องสอนด้วยคำพูดแต่ในตำราเพียงอย่างเดียว เป็นการสอนที่อาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานการเรียนรู้

เว็บไซต์ freedomwriterfoundation.org ของเอริน กรูเวลล์

 

 

 

สำหรับเรื่องราวการจัดการเรียนการสอนของเธอนั้น  คุณครูหลาย ๆ คนน่าจะได้แนวคิดดี ๆ จากเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองไม่มากก็น้อย  ด้วยสาระเรื่องราวที่นำเสนอผ่านภาพยนตร์ เรื่อง Freedom  Writers  หรือชื่อไทย “เขียนฝัน บันดาลใจ”

เยาวชน  คุณครู  และท่านผู้สนใจ  ลองหาภาพยนตร์ เรื่อง Freedom  Writers  มาดูนะครับ

 

หวังว่าเรื่องราวของคุณครูเอริน กรูเวลล์  จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เยาวชนที่อยากเป็นครูรุ่นใหม่ได้พลังสร้างสรรค์ ไปพัฒนาการศึกษาในอนาคตให้เกิดอัตลักษณ์นะครับ

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก

http://www.freedomwritersfoundation.org/about.html

 

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4/07/2556