พยาบาล : อาชีพบริการสุขภาพที่รองรับความกดดันสูง

 

ปัจจุบันบทบาทสำคัญของอาชีพพยาบาลมีความสำคัญอย่างมาก

เนื่องด้วยยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น

โรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นตามสังคมที่ขยายใหญ่ขึ้นตามปริมาณประชากร

ทำให้งานพยาบาลมีภาระหน้าที่มากขึ้นตามไปด้วย  

จึงทำให้อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่มีความเครียดสูง  เนื่องจากรับแรงกดกันจากภาระงาน 

ความกดดันจากผู้ป่วยซึ่งมีอารมณ์แปรปรวน 

ด้วยเหตุนี้เอง บางครั้งการไปโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐ  ผู้เข้ารับบริการควรเอื้ออารีต่อกัน

เพราะสังคมในยุคปัจจุบันผู้คนเร่งรีบไปทุกอย่าง 

จึงสร้างความเครียดและความกดดันในการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาล

 

 

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาล

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อต่อสังคมและคนหมู่มากต่อไป

 

สำหรับผู้สนใจข้อมูลอาชีพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพตามลิ้งค์นี้นะคะ

อาชีพพยาบาล

 

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 

วันที่โพส

 

14  มกราคม  2557