Newnaew.net  เปลี่ยนบทบาทจากเป้าหมายแนะแนวออนไลน์  สู่การเป็นเว็บสร้างสรรค์การเรียนรู้

 

หลังจากจัดทำเว็บแนะแนวแห่งนี้ด้วยอุดมการณ์และความศรัทธาในสาขาที่เรียนมา  คือ  จิตวิทยาและการแนะแนว มาวันนี้เว็บ newnaew  แนะแนวออนไลน์ก้าวเข้าสู่ปี 6  ทำให้ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันผู้เข้าใช้บริการบางวันสูงถึง 2,000 – 3,000  user  และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  มีคำถามสารพัดเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  ข้อมูลการเลือกเรียนสายอาชีพส่งมาอย่างสม่ำเสมอ  ทั้ง e-mail  เว็บ blog  ซึ่งหลายคำตอบผู้จัดทำก็พอตอบได้  แต่หลายคำตอบผู้จัดทำเองก็ตอบไม่ได้โดยตรง  เพราะไม่ได้ทำงานและหน้าที่ในฐานะครูแนะแนวในโรงเรียนจึงไม่มีข้อมูลด้านนี้  โดยเฉพาะการศึกษายุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ระบบการสอบมีการเปลี่ยนแปลง  ข้อมูลต่าง ๆ  ส่วนใหญ่มีอยู่ในโรงเรียนโดยระบบการแนะแนวในโรงเรียนอยู่แล้ว  จึงหวังว่าน้อง ๆ  ทุกท่านจะใช้ประโยชน์จากการแนะแนวในโรงเรียน  สำหรับการแนะแนวออนไลน์ในนาม นิวแนวดอทเน็ตจะยังคงอยู่   เพียงแต่เปลี่ยนแปลงทิศทาง เป้าหมายของการสร้างสรรค์เว็บ  เป็นแหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ และผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามความสนใจ 

สำหรับเรื่องราวการแนะแนวการศึกษาต่อ เช่น  ระบบระเบียบการสมัครเรียน  การยืนคะแนน การเลือกสาขาวิชาต่าง ๆ คงต้องอาศัยน้อง ๆ  ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งมีเว็บที่ให้ข้อมูลด้านนี้อยู่ไม่น้อย 

 

ส่วนนิวแนวเองของลดบทบาทในการตอบคำถามสารพัดเกี่ยวกับการศึกษาต่อลงเพียงเท่านี้   แต่บางคำถามที่ส่งมาหากพอจะหาคำตอบให้ได้ก็จะพยายามตอบให้  และขอขอบคุณ user  บางท่านที่เข้ามาตอบข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวใน  blog  คลังแนะแนว  หลังจากนี้บทความต่าง ๆ ของคลังแนะแนวจะเป็นเพียงการให้ข้อมูล  ส่วนการตอบคำถามต่าง ๆ  คงต้องอาศัยสังคมออนไลน์ช่วยกันตอบกัน

เปลี่ยนบทบาทสู่  นักสร้างสรรค์การเรียนรู้

 

เพราะในโลกแห่งความรู้ไม่มีวันจบสิ้น  ทุกวันมีความรู้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา  การเป็นนักเรียบเรียง นักสร้างสรรค์การเรียนรู้จึงน่าจะเหมาะกับผู้จัดทำ  เพราะขอบเขตความกว้างของโลกแห่งการสร้างสรรค์ไม่มีขีดจำกัด  ไม่มีขอบเขต   

หวังการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะนำพาให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ   เกิดความงอกงามทางสังคมอย่างทั่วถึง

 

ในนามเป้าหมายใหม่ นักสร้างสรรค์การเรียนรู้  (นิวแนว  พยัคฆ์กูรู)

พร้อมเปิดโลกกว้างก้าวสู่สรรพวิชา  แนวคิดใหม่ ๆ  เพื่อการพัฒนาทางความคิด และจินตนาการ 

 

พร้อมเรียนรู้ไปกับเรานะครับ

 

ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนิวแนวให้ก้าวมาถึงวันนี้

 

 

ณ    29  ตุลาคม  พ.ศ. 2557