ห้องสมุดแนะแนว : เทคนิคการเขียน  การเล่านิทานสำหรับเด็ก

 

 

หนังสือ  เทคนิคการเขียน การเล่านิทานสำหรับเด็ก  แต่งโดย  วิไล  มาศจรัส

 

เป็นหนังสือที่มีสาระเนื้อหาเกี่ยวการการเขียนนิทานตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงสามารถสร้างสรรค์นิทานได้เป็นเรื่อง ๆ  โดยข้อมูลในเล่มมีสาระข้อมูลเกี่ยวความหมายของนิทาน  ประเภทของนิทาน  วัตถุประสงค์ของนิทานสำหรับเด็ก  เทคนิคการเขียน  องค์ประกอบต่าง ๆ  ตัวละคร  สร้างจิตนาการในการงานเขียนนิทาน   ขั้นตอนการเขียน  การแบ่งเวลา    รวมไปถึงเทคนิคการเล่านิทานที่น่าสนใจ

 

ดังนั้นหนังสือเริ่มนี้จึงบรรจุเอาเรื่องราวต่าง ๆ  ที่น่าสนใจตั้งแต่เริ่มต้นงานเขียนไปจนถึงงานเขียนนิทานสำเร็จสมบูรณ์

 

นับเป็นหนังสืออีกเล่มที่มีสาระดี  เมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปสร้างสรรค์ผ่านงานเขียนนิทานสำหรับเด็กได้ สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเนื้อหาหนังสือเล่มนี้สามารถสืบค้นได้ตามห้องสมุดต่าง ๆ ได้

โดยสืบค้นตามข้อมูลที่ระบุไว้ ดังนี้

วิไล  มาศจรัส.  เทคนิคการเขียน  การเล่านิทานสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มิติใหม่,  2539.     

 

***หมายเหตุ***

ขอฝากพี่ ๆ น้อง  ๆ  และท่านผู้สนใจช่วยกันติ และแสดงความคิดเห็นได้ 

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจทานข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลห้องสมุดแนะแนวร่วมกันนะครับ

 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

25  กันยายน  2557