แบบเรียนเล่มแรกของไทย

 

 

จินดามณี  ถือว่าเป็นหนังสือไทยที่ความเก่าแก่เป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกที่แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  แห่งกรุงศรีอยุธยา  โดยมีพระโหราธิบดีเป็นผู้แต่ง

 

คำว่า  “จินดามณี”   มีความหมายว่า แก้วสารพัดนึก   เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระเบียบของภาษา สอนอักขรวิธีเบื้องต้น เช่น การใช้สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ การแจกลูก การผันอักษร อักษรศัพท์ อักษรเลข การสะกดการันต์ พร้อมทั้งอธิบายวิธีแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์  โดยปรากฏกลบท อยู่ 60 ชนิด มีทั้งกลอักษร และกลแบบ

 

ต่อมาหนังสือจินดามณีได้รับความนิยมแพร่หลายในการใช้เป็นแบบเรียน  และในสมัยต่อมาได้กำเนิดแบบเรียนจินดามณีหลายฉบับ  เช่น  ฉบับโหราธิบดี  ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท   ฉบับพระเจ้าบรมโกศ    ฉบับหมอบรัดเล  เป็นต้น

 

 

ดังนั้นหนังสือจินดามณี  จึงถือเป็นแบบเรียนต้น ๆ  ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย

 

แต่อย่างไรก็ตามได้มีนักการศึกษาบางส่วนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยอาจไม่ใช่หนังสือจินดามณีก็เป็นได้  แต่เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานใหม่ ๆ     

การยกเอาหนังสือจินดามณีเป็นหนังสือเล่มแรกของไทย  จึงมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้าง  เนื่องจากในอนาคตอาจมีการค้นพบหนังสือเล่มอื่น ๆ อีกก็เป็นได้

 

แต่อย่างไรก็ตามในเมื่อยังไม่มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีใหม่ ๆ  ก็น่าจะยกเอาแบบเรียน  “จินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย”  ตามทัศคติของนักการศึกษาและนักประวัติศาสตร์ตามที่นำเสนอกัน 

 

แบบเรียนเล่มแรกของไทย  “จินดามณี”

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

29/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต